Ulgi i przywileje

WSSE „Invest-Park", ustanowiona w 1997 r., będzie funkcjonować do 31 grudnia 2020 r. W okresie tym przedsiębiorcy inwestujący na terenie Strefy mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy. Działając w WSSE korzystają z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego.


Biznes
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP