Oświadczenie BiFK

Pracownicy i dyrektor Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy zwrócili się z prośbą o publikację oświadczenia związanego z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, podważających dobre imię pracowników instytucji.

Treść stanowiska w całości poniżej:

 

„OŚWIADCZENIE

Biblioteka i Forum Kultury za jedno ze swoich kluczowych działań przyjęło w strategii „wspieranie lokalnych artystów/twórców poprzez promocje ich działań i umożliwienie im prezentowania twórczości”.

Jest tak w trakcie organizowanych dużych  imprez plenerowych gdzie prezentujemy prace artystów i promujemy ich na oficjalnych stronach, portalach czy plakatach np. PLENER MALARSKI w czasie DNI EUROPY, WERNISAŻE w czasie DNI OLEŚNICY. Jest tak w ramach udostępniania przestrzeni wystawienniczych na organizowanie autorskich wernisaży i wystawy czasowe – Basia Józefowicz czy Jerzy Głuszek w Galerii BiFK przy ul. Kochanowskiego 4, Marek Wałęga, Irena Gerlach czy Renata Sobczak w Bibliotece POD PEGAZEM przy ul. Kleeberga 4, Iwona Kowalczyk w Bibliotece Centralnej przy ul. Reja 10, Artur Mierzwa w Bramie Wrocławskiej.

Lokalni artyści często zapraszani są do działań warsztatowych np. „Warsztaty tworzenia kartek bożonarodzeniowych”  poprowadzone przez Pana Wałęgę i Annę Pękalską. Na stałe współpracujemy z artystami, którzy prowadzą u nas bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci m.in. Ewa Mielczarek czy Zofia Rychlewska.

BiFK Oleśnica również chętnie i bezpłatnie udostępnia swoje zasoby do wspierania artystów – np. namioty, sztalugi, stoły itp. W ramach konsultacji i projektów zapraszamy artystów do współpracy i rozmów w celu ciągłego ulepszania naszych działań m.in. pilotażowy projekt „Wystawy z dostawą”. Korzystają z tego lokalni artyści i rękodzielnicy jak również artyści i rękodzielnicy spoza terenu miasta czy gminy Oleśnica. Te przykłady (spośród wielu organizowanych również przez lata działania MOKiS i Biblioteki Miejskiej) pochodzą tylko z tego roku.  

Od samego początku BiFK wspierała również oddolną inicjatywę Piotra Kochanowskiego, który zaproponował , by „Giełda Staroci i Militariów” organizowana co trzecią niedzielę w Oleśnickim Rynku była poszerzona o prezentację lokalnych artystów (inicjatywa ta jest rozwinięciem idei „Otwartej Galerii Sztuki” którą MOKiS organizował wspólnie z Panem Piotrem wielokrotnie przy Bramie Wrocławskiej). Uczestniczyli w niej artyści z Oleśnicy, jak i artyści spoza miasta czy gminy Oleśnica m.in. z Gminy Bierutów, Gminy Syców czy Międzyborza. Efektem współpracy był m.in. Jarmark Bożonarodzeniowy w 2015 r. czy przekazanie artystom obiektu w Rynku, w którym do dzisiaj współistnieje Galeria i prezentowane są dzieła twórców związanych z Oleśnicą – m.in. Pana Wiesława Piechówki, Jakuba Chomickiego, Piotra Kochanowskiego, jeszcze do niedawna Pani Karoliny Małys i wielu innych.

Niestety, grupa związana z „Trzecią Niedzielą”, w wyniku wewnętrznych konfliktów, rozpadła się w sierpniu 2016 . Część artystów spoza Oleśnicy zawiązała nieformalną grupę „Wolnych Artystów Oleśnicy”. Pomimo konfliktu inicjatorów i uczestników akcji Trzecia Niedziela, BiFK chcąc kontynuować idee cyklicznych spotkań, zaproponowała wydarzenie „Oleśnicki Rynek Sztuki”. Nieformalnymi przedstawicielami grupy zostali Aleksandra Sztura
i Leszek Krzemiński.

Na jednym ze spotkań omawiane były formy współpracy: przedstawiciele grupy wskazali, że nie potrzebują namiotów bo mają własne, a BiFK zaoferowała pomoc gdyby artyści potrzebowali wsparcie np. w przeprowadzeniu warsztatów plastycznych czy prezentowaniu swoich prac (nigdy pisemnie czy telefonicznie taka prośba o wsparcie w czasie Rynku Sztuki do BiFK nie wpłynęła). Od września odbywała się kampania promująca wydarzenie „Oleśnickiego Rynku Sztuki” w formie uniwersalnych plakatów i informacji w mediach i na stronach BiFK, na tablicach ogłoszeniowych, słupach czy obiektach BiFK.
W budżecie zostały zaplanowane również środki na 2017 rok, by w okresie od maja do września zakupić leżaki promocyjne i namioty dla artystów, torby dla mieszkańców „na zakupy”, a w międzyczasie trwały pracę nad oficjalnym regulaminem akcji oraz formularzem zgłoszenia.

NIESTETY coraz częściej dochodzą do nas głosy z grupy „Galeria Wolnych Artystów Oleśnicy” oczerniające wkład BiFK, władzy czy animatorów kultury do promowania artystów. Poraża nas również stosowana forma oczerniania pracowników czy inicjatorów Akcji „Trzecia Niedziela” za pomocą portalu społecznościowego Facebook.

Bardzo niespodziewanie trafiła do nas informacja o Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rynku. Skontaktowaliśmy się z Panią Szturą celem wyjaśnienia sytuacji, tym bardziej, że BiFK Oleśnica swoje środki i zasoby przeznaczała w tym czasie na Artystyczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Sali.

Czemu Sala? Chcieliśmy wykorzystać przestrzeń Sali widowiskowej, która służy i została STWORZONA do prezentacji sztuki i która posiada pełne zaplecze do realizacji tego typu działań – stoły, sztalugi, krzesła, stały dostęp do prądu, sale, szatnie itp. To również niezależność jeśli chodzi o warunki pogodowe (jak pokazał weekend pogoda może zaskoczyć i realnie wpłynąć na frekwencję – w Sali jej nam przez dwa dni nie zabrakło). To również okazja do łączenia wydarzeń – wspólnie z Gimnazjum nr 1 zorganizowaliśmy w komfortowych warunkach Jasełka dla mieszkańców, to także koncert kolęd Zespołu „Unity”, to koncert „Najpiękniejsze Kolędy Świata” i w końcu rozstrzygnięcie konkursu na „Tradycyjną Ozdobę Bożonarodzeniową”.

Ilość osób, które w tych dniach pojawiła się w Sali, bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Opinie wystawców również bardzo wysoko oceniły organizację tego wydarzenia. Wspólnie udało nam się stworzyć prawdziwie świąteczną, ciepłą i rodzinną atmosferę. Opinie nieobecnych czy z zasady wrogo nastawionych na temat takiego rozwiązania są i będą bardzo różne. Sala, chcąc być miejscem otwartym i rozpoznawalnym, na pewno nie będzie ustawać w działaniach „odczarowujących” to miejsce z niedostępności czy „z braku klimatu”.  

Głównym argumentem artystów przeciw wydarzeniu BiFK było hasło „w sali nie zarobimy”. Sama Pani Sztura chciała zrezygnować z organizacji Jarmarku i samego Oleśnickiego Rynku Sztuki, ponieważ nie widzi szans we współpracy z Panem Leszkiem Krzemińskim, mówiła o jego konfliktowym charakterze, o jego działaniach prowadzących do skłócenia wszystkich i o pełnym „odcięciu” się od jego wypowiedzi.

Chcąc jednak wesprzeć Panią Olę omówiliśmy po raz kolejny formę współpracy – namioty nie były potrzebne, gdyż Pani Ola informowała wszystkich chętnych, że „każdy artysta musi mieć swój namiot”, ponadto udostępniono źródło energii elektrycznej, zaproponowaliśmy też pomoc w wydrukowaniu ulotek z danymi do Pani Oli w celu promocji wydarzenia na Jarmarkach, które odwiedzała - niestety żaden poprawiony projekt plakatu czy nowej ulotki do nas nie trafił.

Omówiony bardzo szczegółowo i wspólnie zasądzony został kompromis zakupu łakoci dla dzieci.

BiFK zajęła się też profesjonalną promocją obu wydarzeń na stronach, facebooku, mediach i w radio RMF MAXX (plakat „Wolnych Artystów”, który bez akceptacji został upubliczniony na stronie GWO, zawierał wiele błędów i literówek – sama Pani Ola przyznała, że Pan Leszek opublikował plakat bez akceptacji i zgody). Dodatkowo, jak zawsze w czasie Trzeciej Niedzieli/Oleśnickiego Rynku Sztuki i Giełdy Staroci i Militariów, otwarty był Punkt Informacyjny w Rynku, a do pracy oddelegowano pracownika BiFK. Nie tylko dla mieszkańców w celu sprzedaży pamiątek z Oleśnicy czy promocji lokalnych artystów i aktualnych wydarzeń, ale również by pomagać organizatorom i wystawcom w czasie trwania wydarzenia – udostępnione jest zawsze m.in. zaplecze socjalne (toaleta) oraz magazynek.  W całej sytuacji zawsze staraliśmy stanąć na wysokości zadania.

Wbrew wielu opiniom rok istnienia nowej instytucji to relatywnie krótki czas, by wszystkie zadania zrealizować zawsze idealnie. Planując budżet, który przeznaczony jest na organizowanie dużych oleśnickich festiwali (OFCA, Rock Festiwal, Agrafka, Festiwal Organowy), Dni Miasta, Dni Europy, koncertów, kabaretów, inscenizacji historycznych, spektakli teatralnych, spotkań autorskich, warsztatów, wystaw, projekcji kinowych, projektów, promocji, utrzymania obiektów i wielu innych zawsze staramy się robić to jak najlepiej wybierając w pierwszej kolejności dofinansowanie działań ważnych dla mieszkańców i dla ich większej aktywności w kulturze.

Żałujemy, że pojawiają się tego typu komentarze (m.in. zrzucanie winy na Instytucję, że w niedzielny, mglisty dzień „było szaro”; zarzucanie braku promocji wydarzenia pomimo wyraźnych kroków instytucji i partnerów, by o wydarzeniach weekendowych było jak najgłośniej; imienne ataki, oczernianie i zniesławienia pracowników Instytucji na Facebooku i w prasie).  

Pomimo wielkiej niesprawiedliwości i nieprawdy w wydawanych sądach będziemy zawsze wyciągać z nich jak najlepsze wnioski.

Także dotyczące decyzji kogo obdarzać zaufaniem i z kim współpracować dla dobra miasta i mieszkańców.

 

Dyrektor
Biblioteki i Forum Kultury
wraz z pracownikami i animatorami kultury”


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP