Międzynarodowa wizyta bibliotekarzy w Oleśnicy

Od 19 do 25 sierpnia 2017 Wrocław był gospodarzem Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).

Od chwili powstania organizacji IFLA* – tj. od 1927 roku, Polska gościła kongresy dwukrotnie: w roku 1936 oraz  w 1959. Trzecie spotkanie ze światowym bibliotekarstwem w Polsce – Światowy Kongres IFLA 2017 oraz towarzyszące mu 83. Generalne Zgromadzenie członków IFLA,  odbywało się we Wrocławiu, pod hasłem „Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo - Libraries. Solidarity. Society”.

Coroczne, międzynarodowe spotkanie bibliotekarzy i przedstawicieli instytucji z nimi współpracujących przerodziło się w święto światowego i polskiego bibliotekarstwa. Wrocław gościł ok. 3200 uczestników z ponad 120 państw, ze wszystkich kontynentów. W trakcie aż 247 sesji plenarnych, warsztatów i prezentacji  uczestnicy mieli okazję omówić najważniejsze problemy, z jakimi mają do czynienia bibliotekarze, działający w różnych uwarunkowaniach politycznych, społecznych i gospodarczych. Do stolicy dolnego śląska przyjechali wybitni znawcy zagadnień bibliotekarstwa i informacji naukowej, którzy dzielili się  z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, poprawy stanu czytelnictwa, edukacji, zarządzania wiedzą, wykorzystania nowych technologii w obsłudze czytelników, dostępu do treści w formie cyfrowej itp. A wszystko to w otoczeniu polskiej kultury, historii i pięknych zabytków.

Swój udział w kongresie miała również Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy. 25 sierpnia zaplanowano fakultatywne wycieczki dla uczestników m.in. do Krakowa, Katowic, Bolesławca, Świdnicy, Wałbrzycha, Oławy i  właśnie do Oleśnicy. Tego dnia nasze miasto odwiedziło kilkunastu bibliotekarzy. Goście pochodzili m.in. z Nowej Zelandii, Malezji, Japonii, USA, Kanady czy Niemiec. Większość z nich na co dzień pracuje w bibliotekach publicznych.

Po zwiedzeniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Koronka” w Oławie uczestnicy dotarli do Oleśnicy gdzie przywitani zostali przez dyrektor Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy Annę Zasadę oraz burmistrza Oleśnicy Michała Kołacińskiego. W Oleśnicy bibliotekarze zwiedzili unikatową bibliotekę łańcuchową, Oleśnicki Dom Spotkań z Historią oraz zabytkową Bramę Wrocławską,  w której mieści się jedna z galerii Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.

Kolejnym punktem wizyty była Biblioteka Główna przy ul. Reja 10, gdzie zorganizowano poczęstunek, a także prezentację multimedialną dotyczącą działalności Biblioteki i Forum Kultury. Nasi  goście mieli również możliwość obejrzenia Międzynarodowej Wystawy Ekslibrisów  oraz zwiedzenia Działu Gromadzenia, Wypożyczalni dla Dorosłych, Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja mobilnej biblioteki rowerowej BOOKWORM, która powstała w Oleśnicy ramach działań grupy Oleśnica Bajk Stajl.

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy dziękuje uczestnikom za wizytę oraz wszystkim zaangażowanym instytucjom i osobom za organizację tego spotkania w Oleśnicy i sprawienie, że po raz kolejny miasto stało się ważnym punktem na mapie bibliotekarskiego świata.

*IFLA zrzesza ponad 14 000 stowarzyszeń, bibliotek i innych instytucji działających na rzecz bibliotek z ponad 150 krajów świata. Kongresy IFLA to przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących bibliotekarstwa, informacji naukowej, zarządzania wiedzą, prezentacja innowacyjnych projektów wytyczających przyszłość bibliotek, wymiana doświadczeń i opinii najwybitniejszych przedstawicieli światowego bibliotekarstwa.

Foto: A. Rorat


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP