Husyci - inscenizacja bitwy o Oleśnicę (video)

„Wojny husyckie na Śląsku „w pigułce”... na błoniach przy oleśnickim zamku”. (fragment)

W 1415 roku na soborze w Konstancji spalono rektora Akademii w Pradze -Jana Husa, który głosił potrzebę uzdrowienia kościoła. Uczyniono to mimo listu żelaznego, jaki posiadał od króla niemieckiego Jana Luksemburskiego.Prochy Husa wrzucono do Renu by nie stały się dla jego zwolenników relikwiami. Zapyta ktoś... jaki to ma związek ze Śląskiem i Piastami oleśnickimi ? Ma i to duży...
Już od początku buntu w Czechach przeciwko Luksemburgom, papieżnikomi niemczyźnie, którego w 1419 roku widomym znakiem była pierwsza defenestracja praska (wyrzucenie rajców miejskich z okien ratusza w
stolicy Czech), książęta oleśniccy stanęli po stronie króla niemieckiego.Początkowo ich pomoc w walce przeciwko zbuntowanym Czechom – husytom sprowadzała się do zasilania szeregów wojsk „krucjat”, jak czynił to np. Konrad V Kantner. Wyraźnie przeciwko „heretykom” stanął także jego młodszy brat – Konrad VII Biały. W literaturze wskazuje się na jego ultrakatolicyzm. Jego dobre kontakty z królem polskim – Władysławem Jagiełłą (przeciw któremu walczył w 1410 roku pod Grunwaldem) w okresie wojen husyckich zostały wystawione na próbę... Brak oficjalnego potępienia przez Jagiełłę czeskich „kacerzy” sprawił, że Konrad VII Biały poparł w tym czasie działania Luksemburczyka... W 1431 roku krwawo rozprawił się z husytami, którzy zajęli Gliwice, w tym połowę miasta należącą do Piastów oleśnickich. Przeciwko husytom stanął także kolejny z braci Konrad VIII Młody, który od 1416 roku był członkiem zakonu krzyżackiego...
Zanim w 1432 roku husyci podeszli pod oleśnicki zamek i miasto, po drodze najechali i spalili wiele miejscowości, m. in. Prusice, Wińsko, Trzebnicę, klasztor w Lubiążu... w Oleśnicy (do której dotarli w lipcu tego roku)
Nie mieliśmy niestety do czynienia z jakimiś spektakularnymi działaniami wojennymi np. długotrwałym oblężeniem miasta, zamku czy walną bitwą.
Dr Wojciech Schäffer

Inscenizacja odbyła się w dniach 25-27 maja 2012 roku w Oleśnicy na Podzamczu z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury przy współpracy z Miastem Oleśnica, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy, Chorągwią Śląską Konrada VII Białego, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.
Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z tego wydarzenia.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP