Oleśnicki Budżet Obywatelski

Konsultacje społeczne w ramach OBO są jednym z elementów budowania i umacniania w Oleśnicy społeczeństwa obywatelskiego i obok wprowadzonej w tym roku Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej czy możliwości powoływania przez mieszkańców organów jednostek pomocniczych w postaci Rad Osiedlowych, stanowią jeden z jego fundamentów. Głosowanie trwało w dniach 1-16 października 2016 r. Do wykonania zadań wyłonionych w trybie OBO w ramach budżetu 2017 r. przeznaczono w drodze uchwały Rady Miasta 570.000 zł. Projekty będą realizowane do wyczerpania tej kwoty począwszy od tych, które uzyskały największą ilość głosów. W zeszłorocznej edycji wzięło udział 1766 osób, oddając łącznie 4.192 głosy (wówczas jedna osoba mogła wskazać do trzech projektów). W roku bieżącym każdy mógł wybrać tylko jeden projekt. W efekcie głosowało 2.848 osób (tyle oddano ważnych głosów), z czego wynika, że w tym roku w konsultacjach w sposób czynny wzięło udział aż 1.082 osoby więcej niż poprzednio. Dziękujemy za udział w projekcie!

 

W ankiecie oddano 2848 głosów.

 


 

Zadania zgłoszone przez mieszkańców do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 (wyniki wg ilości otrzymanych głosów, wartości procentowe system zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku)

 

Odpowiedź

Ilość głosów:

 1. Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią w dal (teren SP 6), szacowany koszt 142.500 zł. Projekt przewiduje budowę bieżni sportowej o nawierzchni poliuretanowej obok Szkoły Podstawowej Nr 6.

572 (20.08%)

 1. Zainstalowanie na terenie Miasta przynajmniej 5 urządzeń AED (publiczne defibrylatory) w specjalnych szafkach, szacowany koszt 67.000 zł. Projekt ma na celu wdrożenie lokalnego programu PAD (ang. Public Access Defibrillation), czyli publicznego lub powszechnego dostępu do defibrylatorów.

261 (9.16%)

 1. Oświetlenie parku Mikołaja Kopernika, szacowany koszt 120.000 zł. Projekt zakłada wykonanie oświetlenia parku przy ul.Kopernika.

208 (7.3%)

 1. Zwalniające progi wyspowe na ul. Wileńskiej, szacowany koszt 40.000 zł. Projekt polega na montażu wyspowych progów zwalniających na ulicy Wileńskiej oraz wykonaniu nowego oznakowania dozwolonej prędkości.

205 (7.2%)

 1. Poprawa wizualna podwórka i miejsca zabaw dla dzieci przy ul. Mickiewicza 6-7-8 i 11 Listopada 12 w Oleśnicy, szacowany koszt 15.000 zł. Projekt ma na celu poprawę wyglądu podwórka poprzez ogrodzenie go siatką panelową, która zostanie obsadzona roślinnością pnącą, ustawienie ławki, huśtawki lub karuzeli.

200 (7.02%)

 1. Modernizacja boiska-rolkowiska (teren SOSW), szacowany koszt 142.500 zł. Projekt ma na celu wymianę obecnej nawierzchni boiska na betonową wraz z zabezpieczeniem.

196 (6.88%)

 1. Edukacja zapobiegania bezdomności zwierząt i czipowanie psów na terenie Miasta Oleśnicy, szacowany koszt 30.000 zł. Projekt dotyczy ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat ich sterylizacji oraz czipowanie zwierząt wraz z rejestracją w bazie danych.

160 (5.62%)

 1. Domki dla kotów wolnożyjących (20 sztuk), szacowany koszt 6.000 zł. Ustawienie domków ma zapewnić zwierzętom bezpieczne, suche i ciepłe schronienie podczas zimy.

150 (5.27%)

 1. Plac zabaw na podwórzu przy ul. Skłodowskiej Curie 5-5f w Oleśnicy, szacowany koszt 105.000 zł. Plac zabaw ma obejmować piaskownicę, karuzelę, urządzenie zabawowe „Chmiel”, huśtawkę wraz z ogrodzeniem, ławkami, koszami na śmieci i przygotowanie podłoża.

146 (5.13%)

 1. Twórcze działania grupy oleśnickiej młodzieży w ramach projektu „Odyseja Umysłu”, szacowany koszt 15.000 zł. Projekt ma umożliwić kontynuowanie oleśnickiej drużyny funkcjonującej w ramach największego na świecie konkursu kreatywności „Odyseja umysłu”.

139 (4.88%)

 1. Sprawny uczeń – montaż urządzeń sportowych SP 4, szacowany koszt 140.500 zł. Projekt przewiduje montaż urządzeń sportowych (drążków różnej wysokości, poręczy symetrycznych, ławeczek skośnych i prostych, drabinek, kółek, wahadła) na terenie prz Szkole Podstawowej Nr 4.

129 (4.53%)

 1. Czwarty turniej piłkarski im. Sebastiana Musiałka, szacowany koszt 3.500 zł. Projekt dotyczy zorganizowania turnieju o charakterze integrującym amatorskie środowisko sportowe, upamiętniającego Zmarłego Sebastiana Musiałka.

116 (4.07%)

 1. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0-3 lata i ich rodziców, opiekunów, szacowany koszt 50.000 zł. Projekt polega na zorganizowaniu zajęć dla dzieci w wieku 0-3 lata oraz ich rodziców i opiekunów w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych (tygodniowo 6-8 godzin). Zajęcia będą miały charakter muzyczno-ruchowy, plastyczny, manualny i warsztatowy dla rodziców/opiekunów.

98 (3.44%)

 1. Instalacja poidełka/sezonowego zdroju wody pitnej dla dzieci, dorosłych i zwierząt obok placu zabaw przy Stawach, szacowany koszt 40.000 zł. Projekt polegać ma na zamontowaniu postumentowej fontanny (zdroju, źródła) wody pitnej dla ludzi oraz zwierząt z osobnymi przyciskami do uruchamiania, zachowującymi higienę użytkowania.

87 (3.05%)

 1. Park integracji społecznej z boiskiem i placem zabaw etap I, w tym dokumentacja, szacowany koszt 142.500 zł. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, to jest wybudowanie boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz siłowni zewnętrznej.

58 (2.04%)

 1. Zakup rozdrabniacza spalinowego do gałęzi dla ROD „Kolejarz”, szacowany koszt 8.000 zł. Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury ogrodowej, zapewnienie prawidłowości zbierania odpadów zielonych i ochronę środowiska.

32 (1.12%)

 1. Zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku przy ul. Kilińskiego 4d, szacowany koszt 40.000 zł. Projekt ma na celu zagospodarowanie podwórka (nasadzenia zieleni, ustawienie ławki, stojaka na rowery) wraz z urządzeniem parkingu.

21 (0.74%)

 1. Budki lęgowe dla jerzyków, szacowany koszt 2.000 zł. Projekt zakłada zakup około 50 budek dla jerzyków, które będą montowane na budynkach.

21 (0.74%)

 1. Oleśnicki Parkorun – Cykl biegów przełajowych dla dzieci i młodzieży, szacowany koszt 24.000 zł. Projekt obejmuje organizację cyklu 6 biegów przełajowych dla dzieci i młodzieży w oleśnickich parkach miejskich. Każdy bieg ma odbywać się w innym parku i w innym miesiącu.

19 (0.67%)

 1. Zabezpieczenie przed wjazdem i niszczeniem podwórka przy ul. Cieszyńskiego 2 i 4, szacowany koszt 20.000 zł. Projekt ma zabezpieczyć podwórko przed wjazdem na nie samochodów, zakłada ustawienie gazonów z kwiatami lub innych form uniemożliwiających niszczenie przestrzeni publicznej.

18 (0.63%)

 1. Odbudowa łącznika ul. Sucharskiego – Sikorskiego, szacowany koszt 40.000 zł. Projekt zakłada zerwanie zniszczonej betonowej nawierzchni, ułożenie nowego chodnika wraz z krawężnikami.

12 (0.42%)

Łączna ilość oddanych głosów: 2848

 

INFORMACJE ARCHIWALNE:

Zadania zgłoszone przez mieszkańców do

Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego

na rok 2017. Konsultacje społeczne w drodze głosowania od 01.10.2016 r.

 

 

1. Zakup rozdrabniacza spalinowego do gałęzi dla ROD „Kolejarz”, szacowany koszt 8.000 zł.

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury ogrodowej, zapewnienie prawidłowości zbierania odpadów zielonych i ochronę środowiska.

2. Poprawa wizualna podwórka i miejsca zabaw dla dzieci przy ul. Mickiewicza 6-7-8 i 11 Listopada 12 w Oleśnicy, szacowany koszt 15.000 zł.

Projekt ma na celu poprawę wyglądu podwórka poprzez ogrodzenie go siatką panelową, która zostanie obsadzona roślinnością pnącą, ustawienie ławki, huśtawki lub karuzeli.

3. Zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku przy ul. Kilińskiego 4d, szacowany koszt 40.000 zł.

Projekt ma na celu zagospodarowanie podwórka (nasadzenia zieleni, ustawienie ławki, stojaka na rowery) wraz z urządzeniem parkingu.

4. Zabezpieczenie przed wjazdem i niszczeniem podwórka przy ul. Cieszyńskiego 2 i 4, szacowany koszt 20.000 zł.

Projekt ma zabezpieczyć podwórko przed wjazdem na nie samochodów, zakłada ustawienie gazonów z kwiatami lub innych form uniemożliwiających niszczenie przestrzeni publicznej.

5.  Oświetlenie parku Mikołaja Kopernika, szacowany koszt 120.000 zł.

Projekt zakłada wykonanie oświetlenia parku przy ul.Kopernika.

6. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0-3 lata i ich rodziców, opiekunów, szacowany koszt 50.000 zł.

Projekt polega na zorganizowaniu zajęć dla dzieci w wieku 0-3 lata oraz ich rodziców i opiekunów w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych (tygodniowo 6-8 godzin). Zajęcia będą miały charakter muzyczno-ruchowy,  plastyczny, manualny i warsztatowy dla rodziców/opiekunów.

7. Twórcze działania grupy oleśnickiej młodzieży w ramach projektu „Odyseja Umysłu”, szacowany koszt 15.000 zł.

Projekt ma umożliwić kontynuowanie oleśnickiej drużyny funkcjonującej w ramach największego na świecie konkursu kreatywności „Odyseja umysłu”.

8. Budki lęgowe dla jerzyków, szacowany koszt 2.000 zł. 

Projekt zakłada zakup około 50 budek dla jeżyków, które będą montowane na budynkach.

9. Odbudowa łącznika ul. Sucharskiego – Sikorskiego, szacowany koszt 40.000 zł.

Projekt zakłada zerwanie zniszczonej betonowej nawierzchni, ułożenie nowego chodnika wraz z krawężnikami.

10. Czwarty turniej piłkarski im. Sebastiana Musiałka, szacowany koszt 3.500 zł.

Projekt dotyczy zorganizowania turnieju o charakterze  integrującym amatorskie środowisko sportowe, upamiętniającego  Zmarłego Sebastiana Musiałka.

11. Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią w dal (teren SP 6), szacowany koszt 142.500 zł.

Projekt przewiduje budowę bieżni sportowej o nawierzchni poliuretanowej obok Szkoły Podstawowej Nr 6.

12. Sprawny uczeń – montaż urządzeń sportowych SP 4, szacowany koszt 140.500 zł.

Projekt przewiduje montaż urządzeń sportowych (drążków różnej wysokości, poręczy symetrycznych, ławeczek skośnych i prostych, drabinek, kółek, wahadła) na terenie prz Szkole Podstawowej Nr 4.

13. Modernizacja boiska-rolkowiska (teren SOSW), szacowany koszt 142.500 zł.

Projekt ma na celu wymianę obecnej nawierzchni boiska na betonową wraz z zabezpieczeniem.

14. Edukacja zapobiegania bezdomności zwierząt i czipowanie psów na terenie Miasta Oleśnicy, szacowany koszt 30.000 zł.

Projekt dotyczy ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat ich sterylizacji oraz czipowanie zwierząt wraz z rejestracją w bazie danych.

15. Zwalniające progi wyspowe na ul. Wileńskiej, szacowany koszt 40.000 zł.

Projekt polega na montażu wyspowych progów zwalniających  na ulicy Wileńskiej oraz wykonaniu nowego oznakowania dozwolonej prędkości.

16. Plac zabaw na podwórzu przy ul. Skłodowskiej Curie 5-5f w Oleśnicy, szacowany koszt 105.000 zł.

Plac zabaw ma obejmować piaskownicę, karuzelę, urządzenie zabawowe „Chmiel”,  huśtawkę wraz z ogrodzeniem, ławkami, koszami na śmieci i przygotowanie podłoża.

17. Zainstalowanie na terenie Miasta przynajmniej 5 urządzeń AED (publiczne defibrylatory) w specjalnych szafkach, szacowany koszt 67.000 zł.

Projekt ma na celu wdrożenie lokalnego programu PAD (ang. Public Access Defibrillation), czyli publicznego lub powszechnego dostępu do defibrylatorów.

18. Park integracji społecznej z boiskiem i placem zabaw etap I, w tym dokumentacja, szacowany koszt 142.500 zł.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, to jest wybudowanie boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz siłowni zewnętrznej.

19. Domki dla kotów wolnożyjących (20 sztuk), szacowany koszt 6.000 zł.

Ustawienie domków ma zapewnić zwierzętom bezpieczne, suche i ciepłe schronienie podczas zimy.

20.  Oleśnicki Parkorun – Cykl biegów przełajowych dla dzieci i młodzieży, szacowany koszt 24.000 zł.

Projekt obejmuje organizację cyklu 6 biegów przełajowych dla dzieci i młodzieży w oleśnickich parkach miejskich. Każdy bieg ma odbywać się w innym parku i w innym miesiącu.

21. Instalacja poidełka/sezonowego zdroju wody pitnej dla dzieci, dorosłych i zwierząt obok placu zabaw w Parku nas Stawami, szacowany koszt 40.000 zł.

Projekt polegać ma na zamontowaniu postumentowej fontanny (zdroju, źródła) wody pitnej dla ludzi oraz zwierząt z osobnymi przyciskami do uruchamiania, zachowującymi higienę użytkowania.


Dodatkowe informacje: Wydział Finansowy Urzędu Miasta Oleśnicy, Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica, tel. 71 79 82 130

 

 

Informacja o weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 r.”

 

Na podstawie § 7 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 roku”: Zasady i tryb realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 r.” , informuję:

 

Do Urzędu Miasta Oleśnicy wpłynęło do 31 sierpnia 2016 r. ogółem 28 zgłoszeń. Po terminie zgłaszania zadań, wynikającym z harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie realizacji  projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 r.”, to jest po 31 sierpnia 2016 r., nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Wszystkie zgłoszone zadania zostały zweryfikowane przez Komisję do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 r.” powołaną zarządzeniem Nr 118/VII/2016 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 r.”

 

Komisja zarekomendowała do konsultacji społecznych z mieszkańcami Oleśnicy 21 zadań zgłoszonych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 r.”:

1. Zakup rozdrabniacza spalinowego do gałęzi dla ROD „Kolejarz”, szacowany koszt 8.000 zł.

2. Poprawa wizualna podwórka i miejsca zabaw dla dzieci przy ul. Mickiewicza 6-7-8 i 11 Listopada 12 w Oleśnicy, szacowany koszt 7.000 zł. Komisja podwyższyła szacunkowy koszt zadania do 15.000 zł.

3. Zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku przy ul. Kilińskiego 4d, szacowany koszt 40.000 zł.

4. Zabezpieczenie przed wjazdem i niszczeniem podwórka przy ul. Cieszyńskiego 2 i 4, szacowany koszt 20.000 zł.

5.  Oświetlenie parku Mikołaja Kopernika, szacowany koszt 120.000 zł.

6. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0-3 lata i ich rodziców, opiekunów, szacowany koszt 50.000 zł.

7. Twórcze działania grupy oleśnickiej młodzieży w ramach projektu „Odyseja Umysłu”, szacowany koszt 15.000 zł.

8. Budki lęgowe dla jerzyków, szacowany koszt 2.000 zł.

9. Odbudowa łącznika ul. Sucharskiego – Sikorskiego, szacowany koszt 40.000 zł.

10. Czwarty turniej piłkarski im. Sebastiana Musiałka, szacowany koszt 3.500 zł.

11. Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią w dal (teren SP 6), szacowany koszt 142.500 zł.

12. Sprawny uczeń – montaż urządzeń sportowych SP 4, szacowany koszt 140.500 zł,

13. Modernizacja boiska-rolkowiska (teren SOSW), szacowany koszt 140.000 zł, Komisja podwyższyła szacunkowy koszt zadania do 142.500 zł.

14. Edukacja zapobiegania bezdomności zwierząt i czipowanie psów na terenie Miasta Oleśnicy, szacowany koszt 30.000 zł.

15. Zwalniające progi wyspowe na ul. Wileńskiej, szacowany koszt 40.000 zł.

16. Plac zabaw na podwórzu przy ul. Skłodowskiej Curie 5-5f w Oleśnicy, szacowany koszt 105.000 zł.

17. Zainstalowanie na terenie Miasta przynajmniej 5 urządzeń AED (publiczne defibrylatory) w specjalnych szafkach, szacowany koszt 67.000 zł.

18. Park integracji społecznej z boiskiem i placem zabaw etap I, w tym dokumentacja, szacowany koszt 140.000 zł, Komisja podwyższyła szacunkowy koszt zadania do 142.500 zł.

19. Domki dla kotów wolnożyjących (20 sztuk), szacowany koszt 6.000 zł.

20.  Oleśnicki Parkorun – Cykl biegów przełajowych dla dzieci i młodzieży, szacowany koszt 24.000 zł.

21. Poidełko wody pitnej dla dzieci i dorosłych w Parku nad Stawami, szacowany koszt 40.000 zł. Komisja zaproponowała (za zgodą wnioskodawców) zadanie połączyć z  zadaniem pod nazwą: Instalacja sezonowego zdroju (fontanny) wody pitnej z poidłem dla zwierząt w Parku nad Stawami, szacowany koszt 30.000 zł, ponieważ z opisu wynikało, iż chodzi o podobne urządzenie. Komisja podwyższyła koszt szacunkowy do 40.000 zł i zaproponowała nazwę zadania:  Instalacja poidełka/sezonowego zdroju wody pitnej dla dzieci, dorosłych i zwierząt obok placu zabaw przy Stawach.

22.  Instalacja sezonowego zdroju (fontanny) wody pitnej z poidłem dla zwierząt w Parku nad Stawami, szacowany koszt 30.000 zł (zadanie tożsame z zadaniem nr 21).

 

Powyższe decyzje zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za”.  W stosunku do zadań, których szacunkowego kosztu realizacji wnioskodawcy nie podali, lub podali błędnie, Komisja dokonała, posiłkując się wyliczeniami pracowników samorządowych, własnych szacunków kosztu realizacji.

 

Komisja odrzuciła realizację 6 zgłoszonych zadań z następujących powodów:

 1. Zadanie pod nazwą: „Zielona sala gimnastyczna” przy ul. Krótkiej, obok Gimnazjum nr 2, szacunkowy koszt 40.000 zł, zostało zgłoszone przez jednostkę sektora finansów publicznych, to jest Gimnazjum nr 2 (dane wnioskodawcy podane we wniosku), podpisane przez przewodniczącą samorządu uczniowskiego. Wnioskodawcą zgłoszonego zadania jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, co sprzeczne jest z § 4 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2016 r. „Zasady i tryb realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 roku.”, który stanowi, iż zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić mieszkaniec Miasta Oleśnicy (to jest osoba fizyczna). Komisja Weryfikacyjna zwraca uwagę, iż w przededniu reformy systemu oświaty i możliwej likwidacji gimnazjów niecelowe jest prowadzenie inwestycji w szkole.
 2. Zadanie pod nazwą: Remont i przebudowa strzelnicy kulowej w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20a/7, szacowany koszt 65.000 zł, nie może być realizowane z budżetu gminy z uwagi na fakt, iż budynek, w którym mieści się strzelnica jest własnością prywatną.
 3. Zadanie pod nazwą: Modernizacja nawierzchni ulicy Bożka etap1/etap 2, szacowany koszt - nie podano, zostało zweryfikowane przez Komisję negatywnie z uwagi na przewidywane wysokie koszty jego realizacji, to jest 800.000 zł do 1.000.000 zł w zależności od zakresu robót. Zgodnie z § 5 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2016 r. „Zasady i tryb realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 roku.”, koszt jednego zgłaszanego zadania nie może przekroczyć 25% z 570.000 zł, to jest kwoty 142.500 zł.
 4. Zadanie pod nazwą: Modernizacja ulicy Spacerowej i Bocznej w Oleśnicy, etap I: opracowanie dokumentacji projektowej, szacowany koszt 100.000 zł. Zadanie zostało zweryfikowane przez Komisję negatywnie z uwagi na fakt, iż Powiat nie zagwarantował realizacji zadania inwestycyjnego po przekazaniu mu dokumentacji projektowej, więc wydatkowanie kwoty w wysokości 100.000 zł z budżetu Miasta na ten cel mogłoby zostać uznane za niecelowe i niegospodarne, co sprzeczne jest z art. 44 ust. 3 pkt 1 ) pdpkt a) oraz b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 5. Zadanie pod nazwą: Nocne ścieżki rekreacyjno-biegowe – oświetlenie alejek spacerowych w Parku Książąt Oleśnickich,  szacowany koszt 50.000 zł. Zadanie zostało zweryfikowane przez Komisję negatywnie z uwagi na fakt, iż jego rzeczywisty koszt przekracza 142.500 zł. Zgodnie z § 5 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2016 r. „Zasady i tryb realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 roku.”, koszt jednego zgłaszanego zadania nie może przekroczyć 25% z 570.000 zł, to jest kwoty 142.500 zł. Komisja zauważyła również, iż zadanie wymaga co najmniej 2-letniego okresu realizacyjnego ze względu na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, dostawcą energii elektrycznej.
 6. Oświetlenie boiska piłkarskiego ul. Brzozowa, szacowany koszt 140.000 zł. Zadanie zostało zweryfikowane przez Komisję negatywnie z uwagi na fakt, iż jego rzeczywisty koszt przekracza 142.500 zł. Zgodnie z § 5 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2016 r. „Zasady i tryb realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 roku.”, koszt jednego zgłaszanego zadania nie może przekroczyć 25% z 570.000 zł, to jest kwoty 142.500 zł. Komisja zauważyła również, iż zadanie wymaga co najmniej 2-letniego okresu realizacyjnego ze względu na konieczność uzgodnień z dostawcą energii. 

 

Decyzje negatywne zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za"

 

Michał Kołaciński

Burmistrz Oleśnicy

 

 

OLEŚNICKI BUDŻET OBYWATELSKI

 

Budżet obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet gminy, decydując o przeznaczaniu określonej części środków publicznych na realizację wybranych do realizacji przez samych siebie zadań własnych Miasta.

 

Budżet obywatelski  ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania Miastem, łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach gminy.

 

Budżety obywatelskie wprowadzane są w oparciu o artykuł 5a Ustawy o samorządzie gminnym, na mocy którego w wypadkach przewidzianych Ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy na jej terytorium mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami. Zasady i tryb ich przeprowadzania określa stosowna uchwała rady gminy. Należy wyraźnie podkreślić, że budżet obywatelski, jako pewna idea, nie jest tożsamy z konsultacjami społecznymi, które z zasady nie mają charakteru wiążącego dla władz.

 

Przyjęło się, że w przypadku procesu budżetu obywatelskiego  władze gminy deklarują, iż decyzje mieszkańców zostaną przez nie uznane za wiążące. Takie rozwiązanie ma wyłącznie charakter umowy społecznej, zawartej pomiędzy władzami a mieszkańcami.

 

OLEŚNICKI BUDŻET OBYWATELSKI – UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

 

Realizując powyższą ideę władze Miasta Oleśnicy zapraszają mieszkańców do współdecydowania o przeznaczeniu części środków publicznych w roku 2017 w ramach projektu pod nazwą: „Oleśnicki Budżet Obywatelski”. Uchwała Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2017 roku” dostępna jest w załączniku


ZGŁOSZENIA ZADAŃ DO REALIZACJI

 

Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych gminy – Miasta Oleśnicy oraz wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Oleśnicy. 

 

Zgłoszenie zadania, o którym mowa powyżej wymaga poparcia co najmniej 15 mieszkańców Miasta Oleśnicy. Wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie dostępny jest tutaj .

 

Zgłaszane zadanie w celu wstępnej weryfikacji, czy spełnia kryteria Uchwały Rady Miasta, konsultowane jest z wyznaczonymi przez Burmistrza Miasta Oleśnicy pracownikami Urzędu Miasta Oleśnicy, co odnotowywane jest na formularzu zgłoszenia.

 

Zadania należy zgłaszać na formularzu według wzoru, który dostępny jest w kolejnym załączniku  można pobrać go także z Punktu Informacyjnego lub Sekretariatu Urzędu Miasta Oleśnicy. 

 

Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkową kosztów jego realizacji, jeśli zgłaszający jest w stanie takiej kalkulacji dokonać.

 

Formularze zgłoszenia zadań składa się w Urzędzie Miasta Oleśnicy. Termin zgłaszania zadań do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017 mija 31 sierpnia 2016 r.  

 

GŁOSOWANIE

 

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie głosowania elektronicznego w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.olesnica.pl wyłącznie dla mieszkańców Miasta Oleśnicy. 

 

Burmistrz Miasta Oleśnicy wyznaczy punkty z dostępem do Internetu w miejskich jednostkach organizacyjnych, w których mieszkańcy mogą wziąć udział w głosowaniu i uzyskać niezbędne informacje na temat techniki głosowania.

 

Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz na jedno wybrane zadanie.  

 

Na internetowej karcie do głosowania podaje się tytuły zadań, skrócony opis zadania, szacunkowy koszt ich realizacji, informację o sposobie głosowania. 

 

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku przy wybranym jednym zadaniu na internetowej karcie do głosowania. 

 

Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania, to głos jest nieważny.

 

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każde ze zgłoszonych zadań. 

 

Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na rok 2017. 

 

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2017 przez Radę Miasta Oleśnicy.

  

NIEZBĘDNE INFORMACJE

  

Niezbędne informacje na temat Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane są przez Skarbnika Miasta Oleśnicy, numer tel. 71-798-21-30. 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP