Pożytek publiczny

Wyniki konkursu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 pn.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

Zgodnie z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Burmistrz Gminy Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

W związku z art.

Więcej

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

W związku z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego zgodnie ze złożoną ofertą.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego zgodnie ze złożoną ofertą, w trybie pozakonkursowym.

Więcej

Strony

Urząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP