Pożytek publiczny

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu w załączniku.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

W związku z art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu zawodów strze

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a ustawy)

W związku z art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu bezpłatnych z

Więcej

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Edukacja zapobiegania bezdomności zwierząt i chipowanie psów na terenie miasta Oleśnicy".

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a ustawy)

W związku z art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu mistrzostw Do

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a ustawy)

W związku z art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu obsługi technicz

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art 19 a ustawy)

W związku z art 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu rajdu pieszego.

Więcej

Strony

Urząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP