Pożytek publiczny

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art 19 a ustawy)

W związku z art 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu rajdu pieszego.

Więcej

Wyniki konkursu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 pn.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

Zgodnie z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Burmistrz Gminy Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

W związku z art.

Więcej

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

W związku z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego zgodnie ze złożoną ofertą.

Więcej

Strony

Urząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP