Pożytek publiczny

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

W związku z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego zgodnie ze złożoną ofertą.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego zgodnie ze złożoną ofertą, w trybie pozakonkursowym.

Więcej

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pn.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19 a

W związku z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego zgodnie ze złożoną ofertą.

Więcej

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017, ogłoszonych w dniu 22.11.2016 przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.

Więcej

Oferta w trybie pozakonkursowym (art 19a ustawy)

W związku z art.

Więcej

Strony

Urząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP