Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych

Łączna wartość inwestycji – 126 468 PLN

Źródła finansowania:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, w tym:

Europejski Fundusz Społeczny – 94 851 PLN

Budżet Państwa – 31 617 PLN


Okres realizacji projektu: 2006-2007

Opis:

Projekt realizowany był w latach 2006-2007 przez Miasto Oleśnica w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Szkoleniowym. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców powiatu oleśnickiego i ich zdolności dostosowania umiejętności do regionalnego rynku pracy. Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych, pragnących z własnej inicjatywy podwyższyć lub dostosować swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wykorzystania technik informatycznych.

 

Forma wsparcia - szkolenia i kursy w zakresie:

 

„Narzędzia informatyczne w finansach”

„Narzędzia informatyczne w organizacji pracy biurowej”

„Narzędzia informatyczne w sprzedaży i marketingu”

„Narzędzia informatyczne w zarządzaniu”

„Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami”

Logotypy UE


Urząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP