Bezpiecznie z fajerwerkami!

Petardy, fajerwerki i sztuczne ognie postrzegane jako jeden z elementów dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń, mogą też stać się przyczyną wielu poważnych wypadków. Niewłaściwe i nieostrożne posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi niestety często skutkuje poważnym uszkodzeniem ciała.

Sporo osób nie wyobraża sobie nocy sylwestrowej bez rozświetlonego kolorowymi rozbłyskami nieba. Należy jednak pamiętać, że fajerwerki i petardy to materiały pirotechniczne - w rękach dzieci albo nietrzeźwych osób dorosłych mogą stać się olbrzymim zagrożeniem. Zadbajmy wspólnie, aby świętowanie Nowego Roku odbywało się w bezpiecznej atmosferze.

Przy tej okazji specjalny list do rodziców wystosował także Rzecznik Praw Dziecka (w załaczeniu i poniżej):

" Zabawa sylwestrowa oraz czas ją poprzedzający to dla wielu okazja do świętowania połączonego z używaniem fajerwerków, zimnych ogni, czy petard. Piękne, kolorowe i głośne fetowanie nadejścia Nowego Roku może być jednocześnie niezwykle niebezpieczne – chwila nieuwagi potrafi skutkować ciężkimi urazami ciała, a nawet utratą życia.
Od wielu lat na przełomie grudnia i stycznia słyszymy o obrażeniach, które odniosły dzieci w wyniku używania materiałów pirotechnicznych. Większość z tych tragedii wynika z nieodpowiedzialności dorosłych – sprzedawców, ale też opiekunów, którzy pozwalają najmłodszym na tę ryzykowną zabawę.

Proszę zatem rodziców i opiekunów o rozwagę oraz rozmowę z dziećmi na temat możliwych zagrożeń. Ważne jest również zwrócenie uwagi, aby nie dochodziło do sprzedaży materiałów niebezpiecznych najmłodszym. Pomimo, że działanie takie jest niezgodne z prawem, często fajerwerki i tak trafiają w ręce dzieci. Nie pozwólmy na to! Wspólnie zadbajmy o życie i zdrowie młodych ludzi!

Przełom roku powinien być czasem niezwykle radosnym, połączonym z aktywnością na świeżym powietrzu, atrakcyjnym, rodzinnym spędzaniem czasu. Wierzę, że jako dorośli jesteśmy w stanie zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo i beztroskie cudowne chwile.

Apelując, abyśmy podczas szampańskiej zabawy nie tracili zdrowego rozsądku, serdecznie pozdrawiam wszystkich i życzę udanego świętowania nadejścia Nowego Roku."

Przypominamy przy okazji, że na mocy Uchwał Rady Miasta z dn. 28 marca 2000 roku na terenie Oleśnicy obowiązuje zakaz używania materiałów pirotechnicznych, z wyjątkiem dni 31 grudnia i 1 stycznia oraz sytuacji, gdy specjalne zezwolenie wyda burmistrz. Za złamanie tego przepisu grozi kara grzywny. Do kontroli i egzekucji w tym zakresie upoważniona jest Policja.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1. Kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;

2. Nie kupujmy fajerwerków okazyjnie od przypadkowych osób;

3. Sprawdzajmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim), zwracajmy uwagę czy opakowanie nie jest uszkodzone;

4. Do indywidualnych, amatorskich pokazów używaj tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;

5. Przed odpaleniem fajerwerków w pierwszej kolejności przeczytaj instrukcję obsługi, postępuj ściśle z instrukcją;

6. Nie manipuluj przy fajerwerkach, nie ingeruj w opakowanie;

7. Oddal się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku, wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także wywołać poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

8. Odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;

9. Materiałów pirotechnicznych należy używać tylko na zewnątrz;

10. Po nieudanej próbie odpalenia fajerwerków nigdy nie zapalaj ich po raz drugi i nie wrzucaj do ognia;

11. Wystrzeliwanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów, spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;

12. Huk petard i fajerwerków niepokoi zwierzęta, szczególnie psy, zadbaj o to by czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

13. Zabaw z fajerwerkami należy unikać kategorycznie w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;

14. Używaj fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP