Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzisiaj święto nauczycieli. Bez ich poświęcenia, wytrwałości i poczucia misji, wychowanie kolejnych pokoleń młodych ludzi nie będzie możliwe.

Oleśniccy uczniowie zajmują wysokie miejsca w regionalnych i wojewódzkich konkursach i zawodach, często też realizują swoje pasje i zainteresowania na wybranych kierunkach studiów. To efekt olbrzymiego wysiłku nauczycieli z Oleśnicy, włożonego w kształcenie mieszkańców naszego miasta od ich najmłodszych lat! Szczególne słowa uznania kieruję do nauczycieli teraz, kiedy wdrażana jest olbrzymim wysiłkiem jedna z największych reform szkolnych, a do oleśnickich szkół trafiają kolejne kupowane przez samorząd unowocześnienia.

Wszystkim pracownikom oleśnickiej oświaty pragnę w imieniu swoich współpracowników i własnym złożyć serdeczne życzenia, a także podziękować za dotychczasowy trud. Rezultaty Państwa pracy będą widoczne przez lata. Dziękuję!

 

Michał Kołaciński

burmistrz Oleśnicy


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP