Wybierz wolontariusza roku 2017.

Niebawem rozpocznie się konkurs na wydarzenie wolontariackie, organizację i wolontariusza roku 2017. Od 16 października można zgłaszać kandydatów. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 3 listopada.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną wyłonieni w drodze głosowania, które będzie trwało w dniach 8-30 listopada. Głos będzie można oddać bez wychodzenia z domu poprzez bezpłatną platformę do głosowania na stronie www.olesnica.pl albo wypełniając kupon wydrukowany w gazecie "Oleśniczanin" lub "Panorama Oleśnicka", który należy zanieść do jednej z redakcji albo do Urzędu Miasta Oleśnicy lub do Biblioteki przy ul. Reja oraz sali widowiskowej przy ul. Kochanowskiego w godzinach pracy instytucji.
 
Laureaci konkursu oraz ich osiągnięcia zostaną przedstawione i nagrodzone podczas III OLEŚNICKIEJ GALI WOLONTARIATU, która odbędzie się w dniu 05.12.2017 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej BiFK w Oleśnicy.

Organizatorami są Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Burmistrz Miasta Oleśnicy.

Nagrody przyznają mieszkańcy miasta i gminy poprzez głosowanie w następujących kategoriach:

1.    STOWARZYSZENIA, FUNDACJE
2.    MŁODY WOLONTARIUSZ ROKU 2017 – OSOBA DO 18 ROKU ŻYCIA
3.    WOLONTARIUSZ ROKU 2017 - OSOBA DOROSŁA 18 - 55.
4.    WOLONTARIUSZ - SENIOR ROKU 2017 - OSOBA DOROSŁA 55+ (O STATUSIE SENIORA)
5.    WYDARZENIE WOLONTARIACKIE ROKU 2017 – INSTYTUCJE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, GRUPY NIEFORMALNE, KOŁA/ KLUBY WOLONTARIACKIE ITP. Wydarzenie, które miało miejsce w okresie od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.

Zgłoszeń kandydatów dokonują przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Miasta Oleśnicy oraz osoby niezwiązane z działalnością w/w organizacji i instytucji, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Zgłoszenia dołączone są na formularzach, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (w załączeniu). W przypadku zgłoszenia do konkursu osoby niepełnoletniej potrzebna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Do zgłoszeń należy dołączyć zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
Do zgłoszenia należy dołączyć fotografię zgłaszanej osoby lub osób, do zgłoszenia organizacji/fundacji itp. należy dołączyć logo, do zgłoszenia wydarzenia logo i/lub fotografię.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są drogą elektroniczną, na adres email rppolesnica1@gmail.com, a także osobiście w Urzędzie Miasta w Oleśnicy Rynek-Ratusz w punkcie informacyjnym w trybie składania pisma urzędowego.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: od 16.10.2017 r. do 03.11.2017 r. TERMIN GŁOSOWANIA od 08.11.2017 r. do 30.11.2017 r. bezpłatnie poprzez platformę badania opinii na stronie www.olesnica.pl lub poprzez kupony z lokalnych gazet.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (w załączeniu) oraz do wzięcia czynnego udziału. Głównymi celami plebiscytu są m.in. promowanie idei wolontariatu oraz altruizmu wśród młodzieży i dorosłych, uhonorowanie najbardziej aktywnych wolontariuszy działających nieodpłatnie na rzecz pomocy innym oraz zachęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności wolontariackiej i do włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych, opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP