Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami - (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonej do:

- sprzedaży w drodze przetargowej (lokal mieszkalny w budynku przy ul. Reja 12/3 w Oleśnicy) - wykaz nr 37/2016.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP