Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Dzisiaj, o godz. 13.00 odbędzie się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy.

Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie radnej Sabiny Janickiej.

3. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Powołanie komisji problemowych i przydział radnych do poszczególnych komisji.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP