Uczniowie Gymnasium Laurentianum z wizytą w I LO

W ramach wymiany polsko-niemieckiej w dniach 05-11.03.2017 r. I LO gościło  grupę uczniów z partnerskiej szkoły Gymnasium Laurentianum z Warendorfu. Młodzież wspólnie pracowała nad projektem „Śladami naszej historii” i przygotowała prezentację dotyczącą najnowszej historii Polski.

W trakcie tego tygodnia polscy i niemieccy uczniowie mogli poznać zabytki oraz historię Oleśnicy, Wrocławia i Warszawy. Uczniowie spotkali się z władzami samorządowymi w osobie burmistrza Oleśnicy Michała Kołacińskiego i wicestarosty oleśnickiego Piotra Karaska.

Podczas trwania wymiany, szkolne zajęcia warsztatowe i wycieczki, przeplatały się z wyjściem na lodowisko, spotkaniami ze znajomymi oraz mnóstwem innych, pomniejszych atrakcji.

Wzruszającym akcentem było pożegnanie z wieloletnim niemieckim koordynatorem wymiany panem Rolfem Hartmannem, który po zakończeniu roku szkolnego przechodzi na emeryturę.

Czynne używanie języka niemieckiego i angielskiego wzbogaciło zasób słownictwa licealistów, nauczyło praktycznie używać języka obcego w sytuacjach codziennych.  Rozmowy, wspólne przebywanie wpłynęło na poszerzenie świadomości kulturowej, oraz budowanie postawy tolerancji i otwartości.

Działania zrealizowane w ramach wymiany dofinansowała Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży, Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego oraz burmistrz Oleśnicy pan Michał Kołaciński.

Przedsięwzięcie koordynowały p. Ewa Lubońska – nauczycielka języka niemieckiego oraz p. Katarzyna Śliwińska – nauczycielka języka angielskiego.

Uczniowie biorący udział w wymianie to: Martyna Kozieł, Magda Tomaszczyk, Julia Robak, Agata Marszałek, Weronika Korzeniowska, Marcelina Pluta, Tamara Krajewska, Aleksandra Lorek,  Małgorzata Huk, Laura Wilkowiecka,  Paulina Wrzesińska i Jakub Hold.

/źródło: I LO w Oleśnicy/


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP