Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami - (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy zostały wywieszone wykazy nieruchomości  przeznaczonych do:

  1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokal mieszkalny w budynku przy ul. Wrocławskiej 8 w Oleśnicy na rzecz najemcy) - wykaz nr 5/2017,
  2. sprzedaży w drodze przetargowej (działki gruntowe nr 60 i 61 AM 79 przy ul. Mokrej 14, 16 w Oleśnicy) - wykaz nr 6/2017,
  3. sprzedaży w drodze przetargowej (działki gruntowe nr 147 AM 98 i 144 AM 94 przy ul. Gryczanej 4  36 w Oleśnicy) - wykaz nr 7/2017,
  4. sprzedaży w drodze przetargowej (działka gruntowa nr 15/4 AM 83 przy ul. Błękitnej w Oleśnicy) - wykaz nr 8/2017,
  5. sprzedaży w drodze przetargowej (działka gruntowa nr 21/27 AM 68 przy ul. Glinianej w Oleśnicy) - wykaz nr 9/2017.

Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP