Oleśnica inwestuje w uczniów

Świat zmienia się w błyskawicznym tempie. Bez względu na ogólnokrajowe reformy w edukacji i ich zakres, władze miasta przyjęły założenie unowocześniania szkół i wyposażania zarówno nauczycieli jak i uczniów w nowe narzędzia, adekwatne do wyzwań współczesności.

Celem edukacji nie jest bowiem samo realizowanie nałożonych programów czy przekształceń, ale sukcesywne polepszanie jakości kształcenia z jednej strony, z drugiej zaś konsekwentne podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży w Oleśnicy. To uczeń jest przecież w centrum całego systemu edukacyjnego.

Konieczne stało się zatem wg burmistrza kompleksowe przygotowanie uczniów do życia w świecie zdominowanym przez cyfrowe technologie i szeroko rozumiane usługi IT. Z tego powodu podjął decyzję o wdrożeniu kolejnego, bardziej zaawansowanego niż wcześniejszy, etapu programu e-Oświata. Ma on służyć rozwijaniu indywidualnych zdolności każdego ucznia w wielu zakresach.

W każdej szkole podstawowej i gimnazjum zostały powołane zespoły wdrożeniowe, na czele których stanęli dyrektorzy placówek. Od dwóch lat organizowano  z udziałem burmistrzów i dyrektorów spotkania i wyjazdy studyjne w poszukiwaniu dobrych praktyk.

Władze zakładają, że projekt pozwoli na trwałe uruchomienie procesu kilkuletnich zmian w zakresie wdrożenia nowoczesnej edukacji w Oleśnicy.

Na czym polega przedsięwzięcie? W skrócie:

1. Zmiana pozycji nauczyciela z jedynego centrum wiedzy na "przewodnika" po wielu jej źródłach

2. Nabycie przez uczniów szybkiego przyswajania wiedzy z dostępnych źródeł i rozpoznawanie ich wiarygodności.

3. Praca grupowa - "grywalizacja".

4. Praca indywidualna z uczniem - kontakt z nauczycielem przez 24h.

5. Nie uczeń ma dostosować się do standardów szkoły, lecz szkoła winna poszukiwać mocnych stron ucznia i na tej podstawie budować jego wiedzę.

Jednym z warunków sukcesu było pozyskanie na ten cel środków unijnych. Miasto Oleśnica w tym zakresie przygotowało i złożyło dwa projekty.

Obecnie otrzymaliśmy dofinansowanie na jeden z nich (“twardy” – na sprzęt) w kwocie 2.322.000 zł (całkowita wartość projektu wynosi 2.732.000 zł). Podobnie jak poprzednio realizowany (e-Oświata I, który jest częścią programu e-Miasto), również i ten projekt ma charakter nowatorski i innowacyjny. Całość koordynuje Sekretarz Miasta Zbigniew Rybak.

We wstępnej fazie (tzw. część twarda) do szkół trafi do końca tego roku szkolnego m.in. następujące wyposażenie dla uczniów (w szt.):

* komputer przenośny: 615

* monitor interaktywny: 28

* wizualizer: 25

Testowo uczniowie Gimnazjum Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6 mogli korzystać z interaktywnych monitorów - "tablic XXI wieku". Te wielofunkcyjne urządzenia umożliwiają efektywną pracę we wszystkich dziedzinach, łączą zalety dobrze wyposażonego komputera z telewizorem, a dotykowe ekrany ułatwiają wykonywanie zarówno działań matematycznych, jak i rysunków. Praca na nich jest szybsza i bardziej dla uczniów interesująca (ogólnodostępny poglądowy klip poniżej).

Miał o tym okazję przekonać się burmistrz Michał Kołaciński, który wziął udział w lekcji matematyki w SP6. Wysłuchał także opinii nauczycieli, którzy jednoznacznie rekomendowali zakup tego wyposażenia.

Działaniem wspomagającym przy całości przedsięwzięcia będzie podłączenie wszystkich szkół miejskich do sieci światłowodowej.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP