Nagrody dla wspólnot mieszkaniowych. Komunikat burmistrza Oleśnicy

Informuję, iż komisja konkursowa do przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania  i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy zakończyła ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń. Oceniane były położenie budynku, elementy i detale architektoniczne oraz zakres rzeczowy i finansowy osiągnięcia remontowego lub modernizacyjnego.

Komisja przyznała jedną I nagrodę, dwie II nagrody i trzy III nagrody.

Poniżej lista nagrodzonych budynków:

 

L.p.

ZGŁASZAJĄCY

LICZBA PUNKTÓW

PRZYZNANA NAGRODA

1.

Wspólnota mieszkaniowa

ul. Lwowska 13-15 Oleśnica

30

I nagroda 20.000 zł

2.

Wspólnota mieszkaniowa

ul. Krótka 2 Oleśnica

28

II nagroda 10.000 zł

3.

Wspólnota mieszkaniowa

ul. Słowackiego 2  Oleśnica

27

II nagroda 10.000 zł

4.

Wspólnota mieszkaniowa

ul. Wojska Polskiego 66 Oleśnica

26

III nagroda 7.500 zł

5.

Wspólnota mieszkaniowa

ul. Wojska Polskiego 5 Oleśnica

25

III nagroda 7.500 zł

6.

Wspólnota mieszkaniowa

ul. Poniatowskiego 3a-3b Oleśnica

24

III nagroda 7.500 zł

 

Zwycięzcom gratuluję a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję za wkład i zaangażowanie w dbałość o nasze Miasto.

 

Michał Kołaciński

Burmistrz Miasta Oleśnicy


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP