Konkurs na realizację programu szczepień

Działając na podstawie z art. 7 ust.1 i art. 48 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.) i art. 114 ust. 1 pkt 1, ust 2, art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza:

Konkurs na realizację programu szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka HPV wśród dziewcząt w wieku 13 lat, uczęszczających do oleśnickich szkół, przyjętego Uchwałą XXXI/252/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie „przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Miasta Oleśnicy na lata 2017-2019 o nazwie: Program szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV).

Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku.
W załączeniu również treść przedmiotowej uchwały Rady Miasta.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP