SZPZOZ ma nowego wicedyrektora ds. lecznictwa

Dyrektor SZPZOZ Stanisław Ptak informuje, iż jego nowym zastępcą do spraw lecznictwa został wskazany przez komisję konkursową doktor nauk medycznych, chirurg Ahmad Karim.

Umowa z dr. Karimem została zawarta na okres sześciu lat. Przewodniczącą komisji konkursowej była Mariola Aiyegbusi.

Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.02.2012 r. w spr. sposobu przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z późniejszą zmianą (Dz. U. z dn. 17.02.2012, poz. 182, Dz. U. z dn. 0.12.2016, poz. 1957)


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP