Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje o możliwości wykupu przez najemców, komunalnych lokali mieszkalnych z zastosowaniem promocyjnej bonifikaty.

Najemcom lokali mieszkalnych, którzy złożą wniosek o ich wykup w okresie od dnia 14 kwietnia 2017r. do dnia 15 grudnia 2017r. i zobowiążą się dokonać jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 90%. 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy, codziennie w godzinach od 0800 do 16 00 - pok.103, I p. - lub telefonicznie pod nr 071 798-21-54, oraz w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13, codziennie w godzinach od 07 30 do 15 30 (pok. 8, parter) lub telefonicznie pod nr 071 398-09-22.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP