Wizyta przedstawicieli Kachowki

W zeszłym tygodniu do Oleśnicy przybyła delegacja z miasta Kachowka na Ukrainie. Goście wzięli udział w obchodach Dnia Flagi RP, złożyli także pod pomnikiem Kombatantów kwiaty w Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Przedstawiciele samorządu z Kachowki zainicjowali rozmowy związane z wysłanym wcześniej pismem w sprawie ewentualnego partnerstwa pomiędzy naszymi miastami. Burmistrz Michał Kołaciński poinformował, iż o kierunkach współpracy partnerskiej decyduje Rada Miasta i że priorytetem w chwili obecnej jest rozwijanie oraz pielęgnowanie partnerstw już wcześniej zawartych, nie należy jednak wykluczać współpracy np. na niwie kulturalnej. Dyskutowano m.in. o zasadach funkcjonowania samorządów w obu krajach, rozwiązywaniu bieżących problemów, podobieństwach pomiędzy gminami i sytuacji Polaków w rejonie Kachowki.

Mając na względzie ewentualność realizowania wspólnych projektów z Kachowką, burmistrzowie Andrij Diachenko i Michał Kołaciński podpisali list intencyjny, którego "przedmiotem jest deklaracja podjęcia obopólnych wysiłków zmierzających do umożliwienia Stronom działań związanych z wzajemnym propagowaniem swoich kultur, wartości i dorobku, wymiany doświadczeń w edukacji, sporcie oraz innych zakresach funkcjonowania gmin". List nie rodzi skutków prawnych związanych z Umowami o Partnerstwie.

Delegaci z Kachowki podczas pobytu zwiedzali Oleśnicę oraz gminę wiejską. Zapoznali się z organizacją kompleksu ATOL, zrealizowali także wizytę studyjną w Olszowej. Interesowały ich zasady gospodarowania odpadami, kwestie komunalne, drogowe i podejmowane przez miasto inwestycje oraz projekty kulturalne. Na koniec zawitali do Wrocławia. Pobyt sfinansowali z własnych środków.

W okolicach Kachowki mieszka wiele rodzin polskiego pochodzenia. Dzieci stamtąd od kilku lat przyjeżdżają do Oleśnicy i Gminy Oleśnica na wakacyjną naukę języka polskiego i poznawanie kraju przodków. Kolejna grupa zawita do nas pod koniec czerwca.

 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP