Kamień pamięci "Życie za życie" dla Gimnazjum nr 2

26 maja 2017 r. w Rzeszowie odbędzie finał realizacji ogólnopolskiego projektu Kamienie Pamięci „Życie za Życie”, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej przy współpracy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Grupa projektowa z Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy w składzie: Nicola Szylle, Kaja Bartnicka, Klaudia Fryzowska, Kacper Pietrzak, Martyna Kędzior i Mateusz Kędziora, pod opieką Anny Kołodrubiec uda się do Rzeszowa i Markowej jako zwycięzcy finaliści po odbiór „Kamienia Pamięci” dedykowanego mieszkance Oleśnicy, Pani Janinie Kasprzak z d. Wynimko.

Pani Janina jako dziecko w ramach ZWZ- AK, dostarczała w latach 1941- 1943 jeńcom narodowości żydowskiej żywność, bieliznę i lekarstwa do obozu pracy przymusowej w Janówku k. Skrobocina. Była to akcja dożywiania jeńców przygotowana przez jej rodziców: ojca Wiktora Wynimko ps. „Hak”, będącego zastępcą komendanta Obwodu Ciechanów ZWZ-AK i matki Emilii. Oficjalnie została zaprzysiężona przez ojca do AK dopiero w 1944 r., przyjmując ps. „Jaskółka”. Od 1941 r. obsługiwała też skrzynki kontaktowe ZWZ-AK. W czasie wybuchu Powstania Warszawskiego organizowała pomoc materialną, w tym lekarstwa, opatrunki i żywność dla powstańców, transportowane drogą rzeczną przez Narew przez żołnierz AK z Placówki Skrobocin - pracowników mleczarni. W grudniu 1944 r. Wiktor Wynimko, przedwojenny działacz Stronnictwa Narodowego został aresztowany przez gestapo i cudem przeżył wykonaną na nim egzekucję. Od 1945 r. działał w WiN, prześladowany w czasach stalinowskich. Niestety, najstarszy brat „Jaskółki”, Stanisław - żołnierz WP i AK zamordowany został przez Niemców w 1943 r. w Zuchthaus Krone (Ciężkim Więzieniu w Koronowie), a bracia: Antoni, Tadeusz i Józef - żołnierze AK przeżyli okres wojny. Pani Janina zamieszkała w Oleśnicy w 1955 r.    

Z grupą realizującą szereg działań promujących bohaterkę projektu, współpracowała dyrektor Gimnazjum nr 2 pani Dorota Rasała-Świtoń, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Oleśnica - Krzysztof Sycianko oraz przedstawiciele wrocławskiego IPN Sylwia Krzyżanowska i Wojciech Trębacz.   


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP