Nowa miejska świetlica czeka na młodzież

Zakończył się remont lokalu na pierwszym piętrze nad dawną kawiarnią przy ul. Lwowskiej. Niewykorzystywane od lat miejsce będzie służyć teraz mieszkańcom jako świetlica dla młodych ludzi, pochodzących ze środowisk osób uzależnionych oraz stosujących przemoc. Będzie stanowić dla nich miejsce kompleksowej, bezpośrednio ukierunkowanej pomocy.

Pomysł świetlicy dla takiej młodzieży wyszedł od Beaty Krzesińskiej na początku roku 2015, kiedy Michał Kołaciński powołał ją na funkcję Pełnomcnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii (MKRPAiPN) pochylili się nad tym pomysłem i zarekomendowali go pozytywnie.

Dotychczas dwie grupy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalej spotykały się w każdą środę przy ul. Kazimierza Wielkiego (rekrutację do tych grup przeprowadzali terapeuci zatrudnieni przez MKRPAiPN). Od 2016 roku w każdą środę grupy spotykają się w świetlicy przy ulicy Bratniej.

Lokalizację w miejscu po dawnym lokalu gastronomicznym w centrum miasta zaproponował burmistrz Michał Kołaciński. Władze zakładają, że młodzież będzie przychodziła po szkole, a do południa mogłyby wykorzystywać ten lokal inne grupy.

Wartość wykonanych robót brutto wyniosła 322.594,24 zł, z czego 131.654,13 zł wydatkował MOPS, a 190.940,11 zł ZBK

Środki wydatkowane przez MOPS na remont i utrzymanie obu świetlic (przy ul. Lwowskiej i Bratniej) pochodzą z budżetu MKRPAiPN. Z roku 2016 zostało w budżecie MKRPAiPN 96.000 zł, które wykorzystano na remont świetlicy przy ulicy Lwowskiej w 2017 r. Ponadto w tym roku na obydwie świetlice przeznaczono kwotę 332.700 zł, co wraz ze wspomnianymi środkami z 2016 dało kwotę 428 700 zł, tj. blisko 50% całego budżetu MKRPAiPN w Oleśnicy (860.000 zł to budżet MKRPAiPN na 2017 r.)

Na całość zadania inwestycyjnego w obiekcie przy ul. Lwowskiej 3 składały się następujące działania:

- przebudowa lokalu użytkowego na I piętrze z wydzieleniem pomieszczeń biurowych, socjalnych i zajęciowych (wymiana instalacji wewnętrznych, budowa łazienek i w.c., montaż paneli podłogowych, montaż systemowej ściany przesuwnej, instalacja komputerowa z serwerem, gładzie gipsowe na ścianach i sufitach, malowanie wszystkich pomieszczeń);

- montaż automatyki  systemu alarmu pożaru;

- montaż oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego;

- wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę o podwyższonej odporności ogniowej;

- wykonanie na elementach drewnianych klatki schodowej powłok malarskich podwyższających  odporność ogniową;

- montaż elementów systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych;

- remont ciągów komunikacyjnych (gładzie gipsowe, malowanie, renowacja stolarki drzwiowej,
  wykonanie nowych posadzek z wykładzin z tworzyw PW);

- remont wspólnej toalety na półpiętrze.

Roboty wykonane zostały przez Zakład Dekarski Mariusza Lisa z Oleśnicy oraz firmę Inter-Max Przygodzice.

Poniżej dokumentacja fotograficzna z czasu remontu oraz po jego wykonaniu. Świetlica czeka na wyposażenie i rozpocznie pracę jeszcze w tym roku.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP