Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami - (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonej do:

1.      sprzedaży w drodze bezprzetargowej (garaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przy ul. Glinianej 28b w Oleśnicy, na rzecz dzierżawcy) - wykaz nr 14/2017.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP