Warto ubiegać się o unijne środki

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.1

„Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”

Schemat 1.2 B

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 29.05.2017r. do godz.15.00 dnia 27.07.2017r.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP