135. rocznica urodzin Antoniego Cieszyńskiego

Oleśniczanie uroczyście upamiętnili wybitnego krajana - Antoniego Cieszyńskiego*. W obchodach 135. rocznicy jego urodzin uczestniczyli zarówno mieszkańcy, jak i władze samorządowe. Obecna była także najbliższa rodzina A. Cieszyńskiego, przedstawiciele środowisk medycznych i osoby skupione wokół Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz przy Towarzystwie Przyjaciół Oleśnicy i Polskim Towarzystwie Historii Medycyny.

W zamku otwarto wystawę "Cieszyński", którą przygotwano na podstawie zbiorów Krzysztofa Dziedzica. Wysłuchano przy tym wykładu dr hab. Barbary Bruziewicz-Miklaszewskiej na temat osiągnięć i życia Antoniego Cieszyńskiego, dla zebranych zagrała także wybitna gitarzystka Anna Pietrzak.

Obchody zakóczyły się w Rynku, gdzie pod tablicą upamiętniającą oleśnickiego naukowca i stomatologa złożono kwiaty. Burmistrz Michał Kołaciński podziękował p. Leszkowi Mulce za organizację uroczystości.

*Antoni Cieszyński (ur. 31 maja 1882 roku w Oleśnicy, zamordowany przez Niemców z 3/4 lipca 1941 roku we Lwowie) – polski profesor stomatologii, twórca stomatologii polskiej i jeden z jej światowych pionierów, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, kawaler Krzyża Obrony Lwowa i Medalu Niepodległości, przewodniczący Komitetu Narodowego Międzynarodowego Związku Dentystycznego, twórca reguły izometrii w radiologii, autor 375 prac ze wszystkich dziedzin stomatologii.

Fot. R. Kałużny.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP