Opłaty za gospodarowanie odpadami: koniec IV kwartału

Przypominamy, że 31 grudnia mija termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2017 r.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej spółdzielnie, zarządcy nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe odprowadzają opłatę za osoby zamieszkujące w nieruchomości co kwartał. Opłata za gospodarowanie odpadami wliczona jest w comiesięczne opłaty czynszowe i zaliczkę na utrzymanie kosztów nieruchomości wspólnej.

Przy selektywnej zbiórce (gdy segregujemy śmieci) opłata miesięczna  od jednej osoby wynosi 12 zł, przy nieselektywnej 20 zł. W przypadku gospodarstw domowych składających się z min. 5 osób opłata miesięczna przy selektywnej zbiórce odpadów wynosi 50 zł za gospodarstwo, zaś w przypadku zbiórki nieselektywnej – 100 zł.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych wnoszą opłatę samodzielnie co kwartał. Wnosi się ją bez wezwania na doręczony każdemu zobowiązanemu indywidualny rachunek bankowy.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Oleśnicy deklarację
o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  oraz w przypadku zmiany danych w poprzednio złożonej deklaracji.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, zobowiązani są wnosić następujące kwartalne opłaty:

Gospodarstwo 1-osobowe 36 zł

Gospodarstwo 2-osobowe 72 zł

Gospodarstwo 3-osobowe 108 zł

Gospodarstwo 4-osobowe 144 zł

Gospodarstwo 5 (i więcej)-osobowe 150 zł

 

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki odpadów zobowiązani są wnosić następujące kwartalne opłaty:

Gospodarstwo 1-osobowe 60 zł

Gospodarstwo 2-osobowe 120 zł

Gospodarstwo 3-osobowe 180 zł

Gospodarstwo 4-osobowe 240 zł

Gospodarstwo 5 (i więcej)-osobowe 300 zł

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest przez mieszkańców domów jednorodzinnych oraz przez spółdzielnie, zarządców nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe za osoby zamieszkujące nieruchomości kwartalnie w terminie do końca każdego kwartału wg następującego terminarza:

za I kwartał: do 31 marca.

za II kwartał: do 30 czerwca.

za III kwartał: do 30 września.

za IV kwartał: do 31 grudnia.

Informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielane są pod numerami telefonów 71-798-21-93, 71-798-21-31


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP