Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 r. została podjęta, przez Radę Miasta Oleśnicy, uchwała nr XXXV/302/2017 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ulicy Europejskiej.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP