Wnioski do budżetu miasta na rok 2018

Przypominamy o możliwości składania wniosków do projektu budżetu na rok 2018. Jest to procedura niezależna i nie powiązana z Oleśnickim Budżetem Obywatelskim, do którego projekty można było składać do dn. 31.08.2017 r. Poniżej komunikat Skarbnika Miasta.

Na podstawie Uchwały Nr XLIX/292/2010 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu informuję, iż wnioski do projektu budżetu Miasta 2018 mogą być składane w terminie do 30 września 2017 r.

Wnioski powinny zawierać nazwę zadania (czynności), jego krótką charakterystykę, uzasadnienie realizacji i w miarę możliwości wnioskodawcy, szacunkowy koszt.

Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego ujęcia proponowanych wydatków w projekcie budżetu.

Joanna Jarosiewicz, skarbnik Miasta Oleśnicy

 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP