Kolejny krok w rozwoju oleśnickiej oświaty. Miasto kupiło uczniom ponad sześćset laptopów!

Tego jeszcze w historii miejskiej oświaty samorządowej nie było: 620 komputerów odebrały  szkoły podstawowe, a to nie wszystko….

Komputery zostały zakupione w ramach unijnego projektu e-oświata II. Projekt miedzy innymi zakłada przygotowanie uczniów do funkcjonowania w świecie zdominowanym przez informatykę. Cyfrowa szkoła to nie tylko umiejętność posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem - nowe technologie powodują, że wiedza stała się łatwo dostępna. Uczniowie muszą nauczyć się korzystać z  różnych źródeł informacji, umieć rozróżniać źródła wiarygodne od fałszywych, szybko wiedzę przyswajać oraz korzystać z niej w życiu codziennym – bez względu na wdrażane ogólnokrajowe reformy.

Dzięki wyposażeniu szkół w sprzęt informatyczny nauczyciele będą mogli indywidualnie pracować z uczniem - nawet po godzinach pracy szkoły.

W przyszłym roku planowany jest zakup platformy edukacyjnej (poza projektem), jej treści oraz rozbudowa serwerowni wyposażonej w serwery typu blade.

W najbliższych dniach do szkół zostaną dostarczone szafy do ładowania zbiorczego komputerów, wizualizery oraz oczekiwane przez nauczycieli i uczniów monitory interaktywne. Ponadto zakupiono już i uruchomiono również dla SP3 pracownię matematyczno-przyrodniczą, wyposażoną między innymi w roboty szkoleniowe.

Koszt całego projektu to ponad 2 700 000 zł.

Równolegle realizowane są prace mające na celu podłączenia wszystkich szkół prowadzonych przez miasto do sieci światłowodowej ich ukończenie przewidziane jest na koniec września, z wyjątkiem SP 8, która zostanie podłączona w przyszłym roku. Planowane jest również wzmocnienie wiedzy nauczycieli z wykorzystania technik informatycznych w procesie nauczania.

Projekt realizowany jest przez zespół kierowany przez Sekretarza Miasta Zbigniewa Rybaka przy współudziale jednostek organizacyjnych.

Rozwój oleśnickiej oświaty to jeden z naczelnych celów, jakich realizację zapowiedział burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński. Obecne dostawy sprzętu dydaktycznego są największe w historii oświaty samorządowej naszego miasta.

Więcej informacji tu i tu.

Poniżej fotorelacja z odbioru pierwszej transzy sprzętu dla oleśnickich uczniów. Będzie z niego korzystać większość uczniów klas IV i VII, bezpośrednio o jego rozdysponowaniu decydować będą dyrektorzy miejskich szkół.

Zdjęcia dotyczą dostawy do SP7.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP