Uczniowie SP7 cyfrowobezpieczni.pl

11 września 2017 r w Sali BFiK w Oleśnicy, przy ul. Reja, uczniowie klas 5-7 Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II, oraz uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w realizacji projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.

Zadaniem projektu jest zaproponowanie szkole systemowego rozwiązania, które pozwoli lepiej wykorzystać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom  bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Interentu i urządzeń cyfrowych.  W ramach tego działania w SP7 miał miejsce Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Głównym puntem tego wydarzenia były spotkania młodzieży z edukatorem, w czasie których uczniowie wypracowywali zasadny bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych oraz z Internetu. Drugą grupą, która wzięła udział w szkleniu z zakresu Cyfrowego Bezpieczeństwa, była kadra pedagogiczna SP7, a także nauczyciele z innych palcówek oświatowych miasta Oleśnicy.

Cała inicjatywa Cyfrowobezpieczni.pl jest realizowana pod patronatem Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP