Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do: 

1. Obciążenia prawem odpłatnego użytkowania w drodze bezprzetargowej  (nieruchomość gruntowa położona przy ul. Bocianiej 11, dz. nr 16/2 AM-51, przeznaczona na Oleśnicki Dom Spotkań z Historią – na rzecz Biblioteki i Forum Kultury przy w Oleśnicy ) – wykaz nr 5/2017

2. zbycia w drodze darowizny w trybie bezprzetargowym (nieruchomość gruntowa stanowiąca ul. Krzywoustego w celu budowy ścieżki rowerowej oraz fragmentów chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w Oleśnicy na rzecz Województwa Dolnośląskiego) – wykaz nr 30/2017.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP