Pożegnanie tablicy i kredy…

W oleśnickich szkołach uruchomiony został proces odchodzenia od korzystania z tablicy i kredy.  Podstawowe i wydawałoby się niewzruszalne od początku XIX wieku symbole szkoły stopniowo zastępowane są przez nowoczesne monitory interaktywne.

W okresie przejściowym pojawiły się interaktywne tablice, ale biorąc pod uwagę fakt, że składały się one z modułu tablicy i projektora, ich obsługa była bardzo uciążliwa. Dlatego też  zadecydowano,  że dla oleśnickich szkół zostaną zakupione o wiele nowocześniejsze monitory. Funkcjonalność tych urządzeń jest bardzo duża. Na monitorze można pisać, rysować, wyświetlać treści internetowe, prowadzić ćwiczenia, odtwarzać muzykę, prowadzić testy, quizy itp.

Kolejną zaletą tych urządzeń jest możliwość zapamiętania i zachowania wszystkiego, co na nich zapisano. Nauczyciel nie musi więc tracić czasu na pisanie na tablicy tych  samych rzeczy  dla każdej klasy: może napisać to raz, a potem wielokrotnie wyświetlać zapisane treści w całości lub sekwencyjnie i ewentualnie je modyfikować. Może przy tym przygotować kompletne lekcje, i co więcej - może zachować efekty pracy przy tablicy poszczególnych uczniów.

Monitor interaktywny daje również możliwość uzgadniania  tematów zajęć z różnych przedmiotów w taki sposób, by uczeń mógł poznać problem kompleksowo. Możliwości tych urządzeń wydają się nieograniczone, a ich wykorzystanie zależy tylko od inwencji nauczycieli i uczniów.

Miasto Oleśnica w ramach projektu e-Oświata II  zakupiło dla wszystkich szkół łącznie dwadzieścia osiem takich urządzeń.

Lekcja pokazowa na próbnym egzemplarzu odbyła się już w poprzednim roku szkolnym. Również wiosną uruchomiono laboratorium przyrodniczo-matematyczne w SP 3.

Inwestycja jest częścią wdrażanych właśnie największych zmian oświatowych w historii oleśnickiego samorządu. Pozostałe informacje tutaj i tu oraz tu.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP