ILO pogłębia współpracę z Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu

ILO w Oleśnicy podjęło kolejne kroki, by poszerzyć ofertę edukacyjną dla uczniów chcących doskonalić znajomość języków obcych.

Ambicją szkoły stało się już nie tylko kształcenie na wysokim poziomie uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, które realizowane jest przy współudziale pracowników naukowych wrocławskich uczelni. Dyrekcja i nauczyciele języków postanowili zacieśnić  istniejącą już współpracę z Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu. 

Dnia 09.10. 2017 doszło do uroczystego podpisania - w obecności władz powiatu, przedstawicieli partnerskiej uczelni , nauczycieli i uczniowskiej społeczności liceum, ważnego dokumentu. Na jego mocy  uczelnia objęła naukowym patronatem utworzoną w tym roku klasę prawno - językową. Dzięki temu uczniowie będą mogli doskonalić swoje  umiejętności w laboratoriach językowych, uczestnicząc w zajęciach wyjazdowych na wrocławskiej uczelni. Ale nie tylko - również w liceum będą odbywały się cyklicznie lekcje z native speakerami. Zapewnią one uczniom żywy kontakt z naturalnym językiem bez konieczności wyjazdu za granicę.

W imieniu wyższej uczelni "umowę" podpisem zatwierdzała p. Prodziekan Wydziału Neofilologii dr Anna Pol, w imieniu I LO - p. Dyrektor Marzena Helińska. Dopełnieniem tego ważnego dla szkoły wydarzenia były warsztaty językowe dla licealistów prowadzone przez pracowników naukowych  WSF oraz native speakerów. Dawały one  przedsmak tego, jak będzie wyglądać w praktyce praca z uczniami chcącymi doskonalić umiejętności z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Oprócz tych warsztatów w tym dniu uczniowie klas I i II w niekonwencjonalny sposób manifestowali swoje upodobanie do języków właśnie, organizując Dzień Języków Obcych.

Na kilka godzin "Jedynka" stała się  kontynentem europejskim w miniaturze,  kontynentem wielobarwnym i kolorowym - kontynentem, który (na przekór faktom) łączy duch zgody i braterstwa. Uczniowie  poprzebierani  w stroje odwołujące się do barw narodowych mieszkańców Europy w żartobliwej formie przedstawiali historię i tradycje Europejczyków oraz stereotypy na ich temat. Odbyły się różne szkolne konkursy nawiązujące do kultury poszczególnych narodów  np. na "żywą" flagę, na najbardziej oryginalnie przebraną klasę, na najciekawsze stoiska prezentujące np. kulinaria  czy na plakat promujący uczenie się języków obcych.

W ramach obchodów Dnia Języków Obcych został także przeprowadzony we współpracy z PCEiK  Powiatowy Konkurs Stacji Samodzielnej Nauki Języka Angielskiego i Niemieckiego. Jego uczestnicy musieli się wykazać biegłą znajomością  leksyki  oraz zawiłości  gramatycznych z języka angielskiego i niemieckiego. Zadania konkursowe sprawdzały wiedzę ogólną  dotyczącą religii i kultury krajów anglo- i niemieckojęzycznych.
W ten sposób ważny, oficjalny moment zawarcia umowy partnerskiej z wyższą uczelnią zespolił się z radosnym świętem, w którym zabawa staje się nauką a nauka zabawą.

Aleksander Radzyniak, foto: Karina Przybyła


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP