Oleśnickie szkoły już w sieci!

Miasto Oleśnica połączyło miejskie szkoły podstawowe siecią światłowodową.

11 października w ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta i firmy „OneFone”,  podsumowujące realizację porozumienia zawartego w marcu tego roku.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, obecnie na 30,5 tys.  placówek edukacyjnych w Polsce tylko ok. 5 tys. ma dostęp do szybkiego Internetu. Wiele szkół  dysponuje dzisiaj łączami o przepustowości 10 Mbps, inne nie posiadają dostępu do Internetu w ogóle.  W sytuacji, kiedy w szkole jednocześnie uruchamia się kilkanaście komputerów, prędkość 10, a nawet 20 Mbps, to stanowczo za mało.

Nowoczesne metody edukacyjne wymagają zatem Internetu dostarczanego przez łącza o dużej przepustowości. Wobec takiej konieczności Miasto Oleśnica w porozumieniu z firmą „OneFone” zrealizowało bardzo ambitny plan połączenia szkół siecią światłowodową.

Wszystkie miejskie szkoły podstawowe, poza  Szkołą Podstawową Nr 8 i budynkiem byłego Gimnazjum Nr 2, uzyskały dostęp do szybkiego Internetu. Szkołę Podstawową Nr 8 ze względu na jej położenie planuje się połączyć do światłowodu w przyszłym roku, zaś budynek byłego Gimnazjum Nr 2 oczekuje na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Obecnie trwają prace polegające na przełączaniu szkół z sieci radiowych na światłowodowe. Zadanie to realizowane jest przy współudziale firmy „Oxylion”.

Inwestycja połączenia szkół siecią światłowodową i realizacja projektu e-Oświata  to efekt kompleksowych wysiłków oleśnickiego samorządu, zmierzających do stworzenia  w naszym mieście właściwych dla XXI wieku standardów nauczania.  Dzięki temu najmłodsi Internauci uczą się korzystać z sieci mądrze, twórczo i bezpiecznie. Nowoczesna infrastruktura w połączeniu z edukacją cyfrową dzieci to najlepsza inwestycja w ich przyszłość.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP