Oleśnicki Budżet Obywatelski. Wyniki głosowania na propozycje na rok 2018

Konsultacje społeczne w ramach OBO są jednym z elementów budowania i umacniania w Oleśnicy społeczeństwa obywatelskiego i obok Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, możliwości powoływania przez mieszkańców Rad Osiedlowych czy inicjatywy lokalnej (której wstępny projekt burmistrz przesłał radnym), stanowią jeden z jego fundamentów.

Głosowanie trwało w dniach 1-16 października 2017 r. Do wykonania zadań wyłonionych w trybie OBO w ramach budżetu 2018 r. przeznaczono w drodze uchwały Rady Miasta 570.000 zł. Projekty będą realizowane do wyczerpania tej sumy począwszy od tych, które uzyskały największą ilość głosów. Wyniki zadań, które nie zakwalifikowały się do realizacji, wskazują władzom potrzeby mieszkańców i stanowią pomoc w podejmowaniu decyzji o kierunkach kolejnych inwestycji w infrastrukturę miejską. Projekt, który jako ostatni wyczerpuje kwotę przeznaczoną na OBO ("Harcówka marzeń"), ale jego przewidywany koszt powoduje przekroczenie wspomnianej sumy 570.000 zł, zostanie zrealizowany do wysokości tej kwoty.

W pierwszej edycji (2015 r.) wzięło udział 1766 osób, oddając łącznie 4.192 głosy (wówczas jedna osoba mogła wskazać do trzech projektów). W roku ubiegłym, podobnie jak obecnie, każdy mógł wybrać tylko jeden projekt. W efekcie głosowało 2.848 osób (tyle oddano ważnych głosów), z czego wynika, że rok temu w konsultacjach w sposób czynny wzięło udział aż 1.082 osoby więcej niż poprzednio.

Tegoroczna, trzecia edycja, potwierdza, że decyzja o włączeniu mieszkańców Oleśnicy do współdecydowania o sprawach dla nich najistotniejszych poprzez wprowadzony w tej kadencji budżet partycypacyjny była słuszna. Oddano 5931 ważnych głosów, co oznacza, że udział w projekcie wzięło aż 3.083 osób więcej niż w roku 2016.

Dziękujemy za czynny udział!

Zadania zgłoszone przez mieszkańców do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

 

Ilość głosów:

1)     Szafki szkolne dla uczniów SP 2, szacowany koszt 90.000 zł.

1188 (20.03%)

2)     Budowa placu zabawowo-edukacyjnego przy SP 1, szacowany koszt 142.500 zł.

601 (10.13%)

3)     Zielona sala gimnastyczna obok I Liceum Ogólnokształcącego / Szkoły Podstawowej nr 7 (od strony ulicy Krótkiej) szacowany koszt 120.000 zł.

556 (9.37%)

4)     Wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej na podwórku Przedszkola Nr 1 , szacowany koszt 105.000 zł.

403 (6.79%)

5)     „Harcówka marzeń” generalny remont i dostosowanie pomieszczenia dawnego pubu przy ul. Lwowskiej 3 na miejsce spotkań-zbiórek harcerskich dzieci i młodzieży, szacowany koszt 130.000 zł.

357 (6.02%)

6)     Boisko do badmintona w Parku Kopernika, szacowany koszt 142.500 zł.

290 (4.89%)

7)     Plenerowa siłownia w sercu Rataj na skwerze u zbiegu ulic Wiśniowej i Łąkowej, szacowany koszt 142.500 zł.

283 (4.77%)

8)     Rewitalizacja terenu i budowa placu zabaw Oleśnica-Lucień, szacowany koszt 120.000 zł.

280 (4.72%)

9)     „Oleśnica – miastem tysięcy róż” – nasadzenie 1000 róż w miejscach publicznych, szacowany koszt 25.000 zł.

242 (4.08%)

10) „Park dla psów” przy ul. Kruczej w Oleśnicy, szacunkowy koszt 80.000 zł.

222 (3.74%)

11) Twórcze i artystyczne działania na terenie Oleśnicy ze szczególnym uwzględnieniem działania oleśnickiej drużyny Odysei Umysłu, szacowany koszt 30.000 zł.

215 (3.63%)

12) Remont chodnika przy ul. Poniatowskiego (od ul. Sudoła do ul. Daszyńskiego) w Oleśnicy, szacowany koszt 100.000 zł.

206 (3.47%)

13) Bezpłatna sterylizacja suk oraz edukacja zalet sterylizacji i kontrolowania populacji zwierząt domowych na terenie Oleśnicy, szacowany koszt 28.000 zł.

183 (3.09%)

14) Oleśnicki Piknik Disco Polo- koncert charytatywny, szacowany koszt 141.200 zł.

162 (2.73%)

15) Urządzenie Skate Parku na terenie zielonym obok marketu Lidl, szacowany koszt 142.500 zł.

140 (2.36%)

16) Remont chodnika ulicy Wileńskiej od ul. Krzywej w kierunku miasta, szacowany koszt 120.000 zł.

112 (1.89%)

17) Wykonanie prawoskrętu z ulicy Kopernika w ulicę Wojska Polskiego, szacowany koszt 98.000 zł.

96 (1.62%)

18) Urządzenie placu zabaw dla dzieci na Wądołach, szacowany koszt 142.500 zł.

73 (1.23%)

19) Poidełko wody pitnej dla dzieci, dorosłych wraz z dodatkowym poidełkiem dla zwierząt w Parku nad Stawami, szacowany koszt 60.000 zł.

67 (1.13%)

20) V Turniej Piłkarski im. Sebastiana Musiałka , szacowany koszt 5.000 zł.

65 (1.1%)

21) Modernizacja (z podwyższeniem) ogrodzenia oraz oświetlenia terenu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 8, szacowany koszt 142.500 zł.

53 (0.89%)

22) SMART ŁAWKI z dostępem do ładowania urządzeń elektrycznych, szacowny koszt 29.000 zł.

51 (0.86%)

23) „Zwiedzaj Zamek w przebraniu rycerza lub księżniczki” – zakup 30 strojów dla dzieci, które będą zwiedzać Zamek, szacowany koszt 3.600 zł.

31 (0.52%)

24) Remont podwórka przy budynku 3 Maja 27-28-29, szacowny koszt 142.500 zł.

30 (0.51%)

25) Zakup rozdrabniacza do gałęzi dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „KOLEJARZ”, szacowany koszt 8.000 zł.

20 (0.34%)

26) Ogrodzenie placu zabaw, ogrodzenie trawnika, wykonanie dodatkowego oświetlenia i monitoringu podwórko ul. Zamkowa 6, szacowany koszt – 142.500 zł.

5 (0.08%)

Na projekt pn. .„Bezpieczny garaż” – oświetlenie ul. Krótkiej w Oleśnicy, szacowany koszt 80.000 zł, nikt nie oddał ważnego głosu.

 

Łączna ilość oddanych głosów ważnych: 5931


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP