Skorzystaj z dofinansowania na wymianę starego pieca!

Od 19 października 2017 r. w Oleśnicy istnieje możliwość ubiegania się o dotację na wymianę węglowych źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Akcja dotyczy całego miasta (nie tylko starówki). Szczegóły poniżej.

Projekt polega na trwałej likwidacji źródeł ogrzewania opartych na paliwach węglowych (kotły i piece pozaklasowe lub posiadające klasę 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012) i zastąpieniu ich nowym źródłem ciepła, takim jak poniżej:

1)   Kotły gazowe;

2)   Kotły na lekki olej opałowy;

3)   Piece zasilane prądem elektrycznym;

4)   Kotły na biomasę 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012;

5)   Podłączenie do sieci ciepłowniczej;

6)   OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) – jako element służący zasileniu nowo zamontowanego źródła ogrzewania.

Dotacja udzielana będzie w wysokości 50% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, w maksymalnej wysokości do:

1)   dla domu jednorodzinnego – 8.000,00 zł;

2)   dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym – 4.000,00 zł;

3)   w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny, limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych – jako iloczyn tej liczby i kwoty 3.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu miasta i uzależnione są od uzyskania dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  która jest udzielana w ramach programu pt. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”,  przy spełnieniu wymogów tego programu.

Podstawa prawna: uchwała nr XXXVI/308/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Oleśnica w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego (w załączeniu)

Przed nami jeszcze dwa terminy składania wniosków:

do 30.06.2018 r.

do 30.09.2018 r.

UWAGA AKTUALIZACJA (KLIKNIJ LINK)

 

 

 Aktualna dokumentacja TUTAJ

 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP