Zakład Oczyszczania Miasta na targach POL-ECO SYSTEM

Sprzęt Zakładu Oczyszczania Miasta, jednego z kilku zakładów, wchodzącego w skład Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy, prezentowany był na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, które odbyły się w dniach 17-19 października w Poznaniu. 

POL-ECO SYSTEM to impreza, która cieszy się renomą europejską i jest miejscem spotkań osób, którym bliska jest tematyka ochrony środowiska, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami. Targi te stanowią forum debaty ekspertów naukowych, szerokiego grona przedsiębiorców, jak i administracji publicznej oraz praktyków, których przedmiotem troski jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. W tym roku, targi zostały objęte honorowym patronatem Ministra Środowiska. 

Pojazdy oleśnickiej spółki, codziennie pracujące na ulicach naszego miasta, zostały zaprezentowane jako przykład najnowszych rozwiązań technologicznych w branży usług komunalnych. Zarówno pojazd do zbiórki odpadów segregowanych, na podwoziu marki SCANIA P410, jak i małogabarytowa, wolnobieżna zamiatarka uliczna, marki JOHNSTON CN201, zostały zauważone i docenione nie tylko przez firmy komunalne, ale także przez producentów sprzętu komunalnego.

Pracownicy Spółki, obecni na targach, wraz z życzeniami dalszego rozwoju, odebrali podziękowania i gratulacje za uczestnictwo w tym forum wymiany doświadczeń jako przykład właściwie funkcjonującej spółki samorządu terytorialnego.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP