Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Dąbrowskiego, Glinianej i Wybickiego w Oleśnicy,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wielkopolnej, Pułaskiego, Kusocińskiego i Bursztynowej w Oleśnicy,
c) nadania nazwy drodze gminnej na terenie miasta Oleśnicy obręb Oleśnica,
d) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
e) zmiany uchwały nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy,
f) zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
g) zmian budżetu na 2017 rok.
8. Rozpatrzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę Nr V/32/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Oleśnicy i podjęcie uchwały w tej sprawie.
9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
12. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Transmisja Video


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP