W czwartek 30 listopada ostatni dzień głosowania w konkursie wolontaryjnym. Lista kandydatów.

W dniach 8 - 30 listopada trwa głosowanie w konkursie wolontaryjnym. Głosy można oddawać poprzez miejską platformę internetową. Istnieje także możliwść oddawania głosów poprzez wypełnienie kuponów drukowanych w oleśnickich tygodnikach. Kupony należy wrzucać do urn w Urzędzie Miasta Oleśnicy, bibliotece przy ul. Reja, w sali widowiskowej lub w redakcjach gazet. Poniżej przedstawiamy kandydatów w poszczególnych kategoriach.

Organizatorami są Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego i burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński.

Wyniki całościowe (zsumowane z kuponów i z ankiety na platformie internetowej) będą przedstawione podczas III Oleśnickiej Gali Wolontariatu, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. o godzinie 18.00 w sali widowiskowej BiFK przy ul. Kochanowskiego 4.

Aby od razu przejść na stronę głosowania wystarczy kliknąć w niniejszy link: https://ankiety.olesnica.pl/info lub skorzystać z zakładki "Głosowanie wolontariat" na stronie www.olesnica.pl. Ta forma głosowania jest bezpłatna, wystarczy przygotować numer PESEL. W każdej kategorii można wskazać tylko jedną pozycję. Przez platformę internetową można zagłosować tylko jeden raz.

Głosowanie poprzez kupony z gazet wymaga nabycia tygodnika i dostarczenia wypełnionego kuponu do jednego ze wskazanych powyżej miejsc. Ilość wyciętych oryginalnych kuponów, jaką można wypełnić i dostarczyć, jest dowolna.

Głosujemy w pięciu kategoriach: Wolontariusz, Wolontariusz - Senior, Młody Wolontariusz, Wydarzenie oraz Organizacja.

UWAGA! W każdej z kategorii można wybrać TYLKO JEDNĄ pozycję! (dotyczy także drukowanych kuponów).

I. WOLONTARIUSZ:

Małgorzata Izydorczyk

Nauczycielka w SP2. Od 7 lat wspomaga rodzinę państwa Dolińskich. Na potrzeby rehabilitacji ich syna organizuje i koordynuje zbiórkę plastikowych nakrętek. Swoim entuzjazmem zaraża wielu uczniów, którzy czynnie włączając się w akcję poznają walory wolontariatu.

 

 

Marek Jański

Od ponad roku związany z fundacją Oleśnickie Bidy. Dogląda zwierząt, dba o integrację wolontariuszy i o ich szkolenie. Stanowi wzór zaangażowania w sprawy związane z ochroną zwierząt.

 

 

Dariusz Karczyński

Związany ze stowarzyszeniem Cała Oleśnica Biega. Zapoczątkował akcję "Bieganie = Pomaganie". 9 września w ramach górskiego ultramaratonu w Krynicy przebiegł 100 km, dedykując bieg chorej dziewczynce z Oleśnicy, ciepiącej na rzadką chorobę genetyczną. Udział w biegu pozwolił pozyskać sponsorów, dzięki czemu uzbierano pieniądze na kosztowną rehabilitację małej oleśniczanki.

 

 

Aleksandra Kowalczyk

Wolontariuszka stowarzyszenia Samodzielna Inicjatywa Młodzieży. Specjalizuje się w zajęciach dla najmłodszych. Zaangażowana w pomoc osobom niepełnosprawnym. Pogodna i lubiana, wytrwała w dziele niesienia pomocy innym. 

 

 

Grzegorz Żyła

Fotograf i radny. Współpracuje z wieloma organizacjami, związany z Klubem Biegacza Szerszeń Oleśnica, uczestnik akcji charytatywnych realiowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci czy Oleśnickie Bidy.

 

 

II. WOLONTARIUSZ - SENIOR:

Stanisław Różycki

Od półwiecza związany z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Pedagog, wychowawca pokoleń młodzieży. Honorowy krwiodawca i propagator krwiodawstwa, przez lata zaangażowany w akcję "Młoda krew ratuje życie", inicjator szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego. Zaangażowany we wszelkie formy pomocy potrzebującym. Zaangażowany w akcję "Szpik" dotyczącą pozyskiwania kandydatów na dawców szpiku.

 

Bożena Stachurska

Społeczniczka, radna. Od wielu lat angażuje się w pomoc bezdomnym i biednym, a także rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową. Czynnie działa w Caritas przy parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy, m.in. przygotowując posiłki najbardziej potrzebującym. Inicjatorka zorganizowania w Oleśnicy ogrzewalni dla bezdomnych, którą utworzono w 2015 roku.

 

III. MŁODY WOLONTARIUSZ:

 

Maciej Łacny

Związany z fundacją Oleśnickie Bidy pracowity piętnastolatek. Zajmuje się zwierzętami oraz komunikacją organizacji.

 

 

Paulina Nowak

Piętnastoletnia wolontariuszka z SP7. Zaangażowana w wiele akcji charytatywnych, w tym w pozyskiwanie funduszy na remont polskiego cmentarza w Zasławiu na Ukrainie. Regularnie pomaga młodszym uczniom w świetlicy środowiskowej Bratnia Dłoń w Oleśnicy.

 

 

Gabriela Pieprzycka

Odpowiedzialna siedemnastolatka ze stowarzyszenia Samodzielna Inicjatywa Młodzieży. Zaangażowana we wszystkie akcje podejmowane przez jej rodzimą organizację. Podczas zajęć z dziećmi pełna pomysłów, wyrozumiała i cierpliwa.

 

 

Natalia Rymanowska

Piętnastoletnia społeczniczka z SP1. Kreatywna inicjatorka wielu inicjatyw na rzecz pomocy potrzebującym. Promuje idee i działania wolontariatu w szkole, mobilizując innych do skutecznego działania w środowisku szkolnym i lokalnym. Zaangażowana w działania Caritas przy parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy, akcje podejmowane przez SIM, współpracowniczka fundacji "Dziewczynka z zapałkami".

 

 

 

IV. WYDARZENIE:

 

Bieg charytatywny dla Michalinki i Jasia

Wydarzenie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, stowarzyszenie SIM i Klub Biegacza Szerszeń odbyło się 2 kwietnia 2017 r. Bieg miał na celu wspomóc zbieranie funduszy na rehabilitację i zakup sprzętu medycznego dla dwójki chorych maluchów z Oleśnicy. W trakcie akcji zebrano na ten cel ok. 11.000 zł, a samo wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem uczestników i widzów.

 

Akcja „Uratuj psisko, wspomóż schronisko i kota też”

Wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 w dniach 4-18 października 2017 r. Miało na celu zbiórkę żywności na rzecz psiego hospicjum "Staruszkowo" oraz fundacji "Koci Zakątek". Uczniowie z klasy III b wraz z wychowawcą koordynowali całość i segregowali zbiory. Pozyskano 175 kg karmy, środki czystości oraz zabawki.

 

IV Oleśnicki Festiwal Cyrkowo Artystyczny OFCA

OFCA jest jednym z najważniejszych festiwali cyrkowych w Polsce. IV edycja odbyła się w dn. 11-13 sierpnia 2017 r. Wydarzeniu towarzyszą przedstawienia sceniczne i uliczne, happeningi, koncerty, warsztaty i popisy linoskoczków. Festiwal jest bezpłatny i skierowany do odbiorców w każdym wieku, angażuje przestrzeń miejską. Ze swoimi przedstawieniami do Oleśnicy przybywają artyści z całego świata (w tym roku m.in. z Chile, Niemiec, Argentyny, Czech, Włoch, Kanady, Francji czy Brazylii). W ciągu czterech lat OFCA stała się rozpoznawalnym wydarzeniem międzynarodowym, ściągając do naszego miasta turystów z Polski i zagranicy. To wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez ciężkiej pracy ponad 40 wolontariuszy. Fakt pracy przy festiwalu powoduje sukcesywny wzrost zainteresowania wolontariatem. Wolontariusze przed festiwalem uczestniczą w specjalnych warsztatach i szkoleniach, prowadzonych przez znakomitych trenerów. Przygotowani przez OFCĘ wolontariusze wspaniale sprawdzają się także przy innych miejskich wydarzeniach.

/Foto: Piotr Spigiel/

 

 

Akcja „Bieganie = Pomaganie” w ramach 3. Festiwalu Biegów Rodzinnych

Wydarzenie organizowane przez stowarzyszenie Cała Oleśnica Biega pomogło pozyskać środki na kosztowną rehabilitację małej Michalinki z Oleśnicy. Podczas akcji odbywała się też rejestracja potencjalnych dawców szpiku w bazie DKMS. Impreza przyciągnęła rzesze oleśnickich rodzin, które czynnie włączyły się w pomoc chorej dziewczynce.

 

 

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Akcja odbyła się 16 października w Szkole Podstawowej nr 7. Uczestniczyli w niej policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i uczniowie. Celem przedsięwzięcia była edukacja młodzieży w udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku nagłego zaniku krążenia.

/Foto: MojaOlesnica.pl/

 

 

„Pomoc mierzona w kilometrach – dla Alessii”

Jacek Szandała wyruszył w samotną podróż rowerem z Oleśnicy na Półwysep Helski. W ciągu 3 dni przemierzył 540 kilometrów. Celem wyprawy było pozyskanie funduszy na zakup aparatu słuchowego dla małej Alessii. Akcja zakończyła się sukcesem, dzięki swej wyprawie oleśniczanin pomógł zebrać ok. 7 tysięcy zł.

 

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy w SP6 na rzecz fundacji „Warto Pomagać”

W organizację kiermaszu zaangażowała się cała szkoła, w tym nauczyciele i rodziny uczniów. Zgromadzono i wykonano setki przedmiotów, które znalazły nabywców. Całkowity dochód z kiermaszu wyniósł ponad 3 tysiące złotych i przeznaczono go na cele statutowe Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Warto pomagać" z Oleśnicy.

 

 

 

V. ORGANIZACJA:

 

Stowarzyszenie Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizacja skupia ponad 400 członków. Nieustannie realizuje zadania promujące wartościowy sposób życia wśród emerytów i rencistów Oleśnicy. Dzięki zaangażowanym słuchaczom - wolontariuszom stowarzyszenie realizuje różnorodne zadania z zakresu edukacji, kultury, zdrowia, turystyki czy integracji. Wolontariusze, prowadząc 18 sekcji, przyczyniają się do aktywizacji oleśnickich seniorów, ich integracji i podejmowania działań skierowanych na rzecz lokalnej społeczności, w tym występów artystycznych.

 

Fundacja OFCA

Fundacja rozpoczęła działalność w maju 2015 roku. Jej celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki oraz szeroko rozumianego nowego cyrku. Działania skupiają się na aktywizacji kulturalnej mieszkańców, współtworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i animowaniu życia publicznego za pomocą sztuki cyrkowej. Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez fundację jest festiwal OFCA. W jego organizację w 2017 r. zaangażowanych było 40 wolontariuszy i 15 koordynatorów. Poza festiwalem fundacja oferuje mieszkańcom warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz organizację przedstawień i wystaw. W tym roku fundacja pozyskała środki i zrealizowała projekt "Aranżacja strefy festiwalowej poprzez realizację cyklu warsztatów dla wolontariuszy", co pozwoliło na ich integrację i wszechstronne przygotowanie do pracy przy dużych wydarzeniach miejskich.

/Foto: Piotr Spigiel/

 

 

Fundacja Oleśnickie Bidy

Historia organizacji sięga 2015 roku. Pomoc bezdomnym zwierzętom polegała na znalezieniu domu tymczasowego, z czasem domu stałego. Każdy znaleziony dla psa czy kota dom były ogromnym sukcesem i motywacją do dalszych działań. Do organizacji przyłączały się kolejne osoby chcące nieść pomoc zwierzakom. Z czasem powstał azyl, w którym zwierzęta przebywają do czasu znalezienia nowego domu. Każde zwierzę, które trafia do fundacji, ma zapewnioną opiekę weterynaryjną. Fundacja organizuje również akcje edukacyjne takie jak „Aktywny Senior i pies” czy akcja bezpłatnego chipowania psów w Oleśnicy wraz z akcją edukacyjną dotyczącą zapobiegania bezdomności zwierząt realizowaną z Budżetu Obywatelskiego 2017. Na swoim koncie organizacja ma kilkadziesiąt interwencji dotyczących poprawy dobrostanu zwierząt, nierzadko zakończonych odbiorem zwierzęcia w trybie administracyjnym i skierowaniem sprawy do sądu w związku z naruszeniem Ustawy o ochronie zwierząt. Obecnie Fundację tworzy grupa 30 wolontariuszy, w tym również młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

 

Stowarzyszenie Cała Oleśnica Biega

Celem organizacji jest zachęcanie mieszkańców do biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej dla poprawienia własnego zdrowia, wyglądu czy samopoczucia. Stowarzyszenie liczy kilkudziesięciu członków. Angażuje się w rozmaite akcje charytatywne i jest inicjatorem akcji "Bieganie = Pomaganie". Wraz z GKN Driveline COB współtworzy projekt "Akademia Młodego Biegacza", którego głównym celem jest propagowanie rozwoju fizycznego oraz ukształtowanie prawidłowych zachowań wśród młodych oleśniczan.

 

Stowarzyszenie Samodzielna Inicjatywa Młodzieży

Stowarzyszenie SIM istnieje od trzech lat, w jego szeregach działają głównie osoby niepełnoletnie. Organizuje zbiórki żywności, uatrakcyjnia poprzez swoje animacje wiele festynów i imprez. Prowadzi półkolonie, porządkuje cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej, zbiera zabawki dla domów dziecka, współpracuje z CKWiW OHP w Oleśnicy, angażując młodzież z zamku do działań wolontaryjnych na rzecz innych.

 

Stowarzyszenie Służby Ratownicze

Służby Ratownicze działają ratowniczo ale skupiają się także na szkoleniach z pierwszej pomocy, transporcie sanitarnym, pokazach, zabezpieczeniu imprez pod względem medycznym a także na akcjach charytatywnych. Służby Ratownicze podczas wielu akcji wspomagają działania PCK. Wraz z MOPS i oleśnickim PCK zapewniają bezpieczeństwo dla bezdomnych w zimowej ogrzewalni w Oleśnicy oraz zabezpieczają ogrzewalnię pod względem medycznym. Aktualnie stowarzyszenie tworzy około trzydziestu członków. 21.08.2015 r. decyzją Wojewody Dolnośląskiego wpisano Służby Ratownicze do rejestru jednostek wspierających system Państwowe Ratownictwo Medyczne. Służby Ratownicze posiadają dwa ambulanse – pojazdy te posiadają odpowiednie homologacje na pojazdy uprzywilejowane.

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Oleśnicy

TPD w Oleśnicy wspiera podopiecznych we wszystkich aspektach ich życia. Organizacja rozwija ich zainteresowania, pomaga w nauce, organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci i akcje charytatywne dla potrzebujących. Pozyskuje niezbędne leki i sprzęt medyczny, prowadzi zakupy odzieży i żywności, dofinansowuje szkolne wycieczki i wypoczynek letni nad morzem dla dzieci, organizuje także półkolonie zimowe. Od zeszłego roku organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci ze szkół podstawowych w ramach projektu "Do Chmur".

 

Przejdź na stronę głosowania: https://ankiety.olesnica.pl/info /materiały graficzne dostarczyły organizacje zgłaszające kandydatów, wciąż można dosłać ilustrację na adres: rppolesnica1@gmail.com/


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP