Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami - (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy zostały wywieszone wykazy nieruchomości  przeznaczonych do:

  1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (działka gruntu nr 280 AM 30 – na poprawę warunków zagospodarowania dla nieruchomości przyległej położonej w Oleśnicy przy ul. Wschodniej 3) – wykaz nr 38/2017,
  2. sprzedaży w drodze przetargowej (działki gruntu nr 15/6 i 15/7 AM 83 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - położone przy ul. Tęczowej w Oleśnicy, obręb Wądoły) – wykaz nr 36/2017,
  3. sprzedaży w drodze przetargowej (działki gruntu nr 178 i 181 AM 21 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - położone w Oleśnicy, obręb Rataje) – wykaz nr 37/2017.

Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP