21 listopada odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2017/18

Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00 w Sali Obrad w Urzędzie Miasta Oleśnicy. Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ślubowanie radnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy
  a) powołanie komisji skrutacyjnej
  b) zgłoszenie kandydatów
  c) głosowanie tajne
  d) podjęcie uchwały
 6. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy
  a) powołanie komisji skrutacyjnej
  b) zgłoszenie kandydatów
  c) głosowanie tajne
  d) podjęcie uchwały
 7. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy
  a) powołanie komisji skrutacyjnej
  b) zgłoszenie kandydatów
  c) głosowanie tajne
  d) podjęcie uchwały
 8. Wybór Skarbnika Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy
  a) powołanie komisji skrutacyjnej
  b) zgłoszenie kandydatów
  c) głosowanie tajne
  d) podjęcie uchwały
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy
  a) powołanie komisji skrutacyjnej
  b) zgłoszenie kandydatów
  c) głosowanie tajne
  d) podjęcie uchwały
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy.

Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP