Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) zawiadamia o wyłożeniu do wglądu, w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz  /pok. nr 101/ w terminie od 24 listopada 2017 r. do 14 grudnia 2017r., projektu uchwały Rady Miasta Oleśnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulic Kusocińskiego - Malinowskiego.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP