Wuefiści na szkoleniu w Atolu

Szkolny Związek Sportowy realizując program „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo” –zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zaprosił wszystkich  nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi na szkolenia regionalne.

Organizatorem szkolenia, które odbyło się 23.11.2017 był Szkolny Związek Sportowy ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Współorganizatorami szkolenia byli: Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu  oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oleśnicy.                                                          

Wykładowcami zajęć teoretycznych i praktycznych byli pracownicy z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: dr hab. Małgorzata Sobera, prof. AWF Wrocław dr Anna Tomaszewska, oraz dr Aleksandra Sikora.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali Burmistrz Miasta Oleśnica Michał Kołaciński, Sekretarz Generalny ZGSZS w Warszawie Dariusz Abramuk oraz Adam Szymczak -  Wiceprzewodniczący SZS „Dolny Śląsk” we Wrocławiu.

Program konferencji zawierał część teoretyczną, która odbywała się w sali konferencyjnej gdzie dominowała tematyka: Gdzie szukać wad postawy, Rozwoju postawy w ontogenezie, Postawy anatomii mięśni posturalnych, przedstawiano charakterystykę poszczególnych wad postawy, ich przyczyny oraz obraz kliniczny pleców okrągłych, wklęsłych, skoliozy, klatki piersiowej lejkowatej, kurzej, koślawość i szpotawość kolan oraz płaskostopie.

W dalszej części szkolenia odbyła się część praktyczna w hali sportowej OKR ATOL. Zajęcia rozpoczęto od  metodyki ocen postawy ciała. W dalszej części dominował temat: korekcji, a w szczególności postępowanie korekcyjne w przypadkach wad postawy. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat „Co wprowadzić do zajęć w-f i jak stworzyć zajęcia korekcyjne w szkołach by badać postawę i stworzyć warunki do ćwiczeń korekcyjnych”.

Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty za udział w konferencji szkoleniowej, oraz za udział w realizacji ogólnopolskiego programu „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo”.

Koszt organizacji szkolenia, materiałów oraz posiłku pokrył Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast koszty dojazdu na szkolenie pokryli uczestnicy bądź szkoły w których pracują nauczyciele.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez nauczycieli także w przyszłym roku, bo już teraz informujemy, że SZS "Dolny Śląsk" będzie aplikował do Ministerstwa Sportu i Turystyki o możliwość realizacji podobnego programu w 2018 roku. Chcemy, żeby na Dolnym Śląsku objętych nim było 100 grup, a nosił on będzie nazwę „Gimnastyka dla Zdrowia”.
Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim osobom współpracującym przy realizacji konferencji: wykładowczyniom z AWF Wrocław oraz panu Prezesowi Atola Dariuszowi Sendkowi. Dzięki nim i pracownikom Atola wszystko przebiegło zgodnie z planem, a uczestnicy z Oleśnicy wyjeżdżali bardzo zadowoleni.

Mariusz Kiryk


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP