Pierwszy etap prac w Centrum Usług Społecznych: nowe przedszkole

Budynek po dawnym Zespole Szkół Medycznych przez lata popadał w ruinę. Obiekt ściśle sąsiadujący z funkcjonującym szpitalem powoli stawał się zagrożeniem dla działania tej placówki.Władze miasta nosiły się z zamiarem stworzenia w Oleśnicy wielopokoleniowego Centrum Usług Społecznych, opartego zarówno o nowe miejsca przedszkolne, jak i socjalizację osób starszych.

Kiedy dysponujący zaniedbanym budynkiem powiat odstąpił go miastu, zapadła decyzja o ratowaniu tego bezcennego zabytku i nadaniu mu funkcji użytecznej społecznie poprzez ulokowanie Centrum właśnie tam.

Czy takie miejsce jest potrzebne? Promowanie pozytywnego wizerunku seniorów, popularyzowanie wiedzy na temat procesów starzenia się, potrzeb i potencjału wiekowych rodziców czy dziadków, jest kluczowe dla wspierania kultury dialogu miedzy pokoleniami i kształtowaniu stosunków społecznych w oparciu o zasadę solidarności pokoleń w wielu obszarach życia.

Programy międzypokoleniowe mają wiele zalet: osoby starsze odzyskują poczucie własnej wartości i czują się potrzebne.  Dzieci z kolei stają się bardziej wyrozumiałe dla seniorów, dowiadują się o procesie starzenia oraz o tym, że czasami dorośli też potrzebują pomocy.  Ważne jest przy tym poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, przydatności, a więc możliwość aktywności i rozwijania własnych zainteresowań, w tym kontakt z rodziną i społecznością lokalną. Seniorzy szczególnie mocno odczuwają poczucie bycia użytecznym, uznania, życzliwości i przydatności do grupy oraz bycia we wspólnocie.

Mając to wszystko na uwadze burmistrz Michał Kołaciński podjął decyzję o utworzeniu Centrum Usług Społecznych. Wielkie wyzwanie organizacyjne i finansowe (prognozowaną wartość inwestycji oszacowano na 20.400.000 zł)  powoli zmierza do końca.Mieszkania chronione zapewniają opiekę, ale i większą samodzielność mieszkańcom. Są tańsze w utrzymaniu dla samorządów niż miejsca w DPS (za lata 2013-16 miasto wydało na ten cel 2.344.951 zł)

Zewnętrznie obiekt już zmienił się nie do poznania. Kończy się pierwszy etap prac: przedszkole. Na utworzenie i wyposażenie wielooddziałowej placówki miasto pozyskało 2.092.871 zł.


Przedszkole będzie przedszkolem publicznym, prowadzonym przez podmiot zewnętrzny. Taka konstrukcja pozwala na odliczenie z dotacji podatku VAT (szacunkowo ok. pół miliona). Podmiot bezpośrednio prowadzący przedszkole zostanie wyłoniony w drodze przetargu w przyszłym roku. Przedszkole i wyposażenie będą stanowić mienie samorządu bez względu na formę bezpośredniego zarządzania placówką.

Przewiduje się, że we wrześniu 2018 r. miasto udostępni dzieciom nową, w pełni wyposażoną placówkę, która będzie funkcjonowała na takich samych zasadach (w tym zasadach dotyczących nadzoru, kontroli i opłat), jak przedszkola prowadzone bezpośrednio przez samorząd.

Kolejne dofinansowanie, tym razem w wysokości 3.873.472 zł, miasto pozyskało w ramach programu dotyczącego rewitalizacji. Kwota została dodatkowo powiększona o 10% wartości wydatków kwalifikowanych (szacunkowo ok. pół miliona) i pochodzi z budżetu państwa w ramach kontraktu terytorialnego dla województwa dolnośląskiego.

Latem starania władz miasta o wsparcie rządowe także zakończyły się powodzeniem: premier Beata Szydło przeznaczyła na rzecz oleśnickiej inwestycji 3.576.459 zł. Poinformował o tym na specjalnej konferencji wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Ok. 10,5 miliona złotych miasto pozyskało na Centrum Usług Społecznych ze źródeł zewnętrznych.

Jednostką prowadzącą CUS będzie MOPS. Nadzór nad przedszkolem sprawować będzie Zespół Oświaty Samorządowej.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP