Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do: 

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym (na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntów przeznaczonych pod tablice reklamowe, schody wejściowe do lokalu użytkowego, kioski handlowe) – wykaz nr 1/2018


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP