Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami - (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonej do:

  1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (działka gruntowa nr 14/25 AM 71, obręb Wądoły w Oleśnicy- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Oleśnicy przy ul. Ludwikowskiej – dz. nr 46 AM 71) - wykaz nr 6/2018.

Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP