Szkolenie dotyczące nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Informujemy, że 6 kwietnia (piątek) 2018 r. od godz. 13.30 do godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miasta Oleśnicy (II piętro) odbędzie się dobrowolne szkolenie w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii zaprasza także zainteresowanych przedsiębiorców, posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Oleśnicy. Wstęp wolny.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP