Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami - (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy zostały wywieszone wykazy nieruchomości  przeznaczonych do:

  1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokal mieszkalny w budynku przy ul. Matejki 3 w Oleśnicy na rzecz najemcy) - wykaz nr 7/2018,
  2. sprzedaży w drodze przetargowej (działka gruntowa nr 31/5 AM 80, obręb Lucień w Oleśnicy- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą) - wykaz nr 8/2018,
  3. sprzedaży w drodze przetargowej (działki gruntowe nr 92/1. 92/3 i 92/4 AM 80, obręb Lucień w Oleśnicy- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą) - wykaz nr 9/2018,
  4. sprzedaży w drodze przetargowej (udział w wysokości 720/10000 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym - działka nr 16/3 AM 35, ul. Kościuszki 6 w Oleśnicy) - wykaz nr 10/2018.

Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP