Informacja

Burmistrz Miasta Oleśnicy na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. została podjęta, przez Radę Miasta Oleśnicy, uchwała nr XLII/369/2018 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulic Kusocińskiego -  Malinowskiego.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP