Menu
E-urząd
E-oświata
E-biblioteka
Biuletyn Informacji Publicznej
Serwis SMS

Szkolenie: Małe projekty

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa ogłasza nabór dla wszystkich chętnych, którzy chcą skorzystać z bezpłatnych szkoleń przygotowujących do składania wniosków w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty.

Termin szkolenia: 05.03.2014 r. (wtorek): godz. 9.00 – 14.00;

Miejsce szkolenia: Sala LGD Dobra Widawa, Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica (I piętro);

Tematyka szkolenia:
1. Wprowadzenie dotyczące realizowanych programów wsparcia w ramach podejścia Leader.
2. Zakres – Małe projekty.
3. Przykłady projektów możliwych do realizacji.
4. Definicja beneficjenta.
5. Forma i wysokość pomocy.
6. Poziom pomocy.
7. Warunki przyznania pomocy.
8. Koszty podlegające refundacji w ramach działania Małe projekty.
9. Zajęcia warsztatowe z wypełniania wniosków o dofinansowanie.

Zgłoszenia będą przyjmowane codziennie w godz. 7.45- 15.45 w Biurze LGD Dobra Widawa, pod numerem telefonu (71)314-32-01 i na adres e-mail: biuro@dobrawidawa.pl z dopiskiem: zgłoszenie na szkoleni


Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP